Verkkoviestinnän tyylikirja – ohjeita sisällöntuottajalle

Tyylikirjan tarkoitus on varmistaa, että valtioneuvosto.fi ja vnk.fi (myöhemmin valtioneuvoston verkkosivut) ovat sisällöllisesti ja tyylillisesti laadukkaita, yhtenäisiä ja käyttäjäystävällisiä. Verkkosivujen tulee palvella käyttäjää ja täyttää verkkopalveluille asetetut vaatimukset ja odotukset. Tyylikirjassa linjataan verkkoviestinnän tavoitteet ja annetaan käytännön ohjeita.

Valtioneuvoston verkkoviestintä nojaa kolmeen periaatteeseen. Verkkopalveluiden ja niiden sisältöjen tulee olla 

  1. saavutettavia,
  2. käytettäviä ja
  3. löydettäviä.

Tyylikirjassa ei oteta kantaa tekniseen saavutettavuuteen tai löydettävyyteen. Myös käyttöliittymään liittyvät seikat jätetään ulkopuolelle, paitsi jos sisällöntuottaja voi vaikuttaa käyttöliittymän toimivuuteen.

Työväline sisällöntuottajille

Tyylikirja on tarkoitettu työvälineeksi kaikille niille, jotka tuottavat sisältöä verkkosivuille. Kaikkien sisällöntuottajien tulee sitoutua yhteisiin ohjeisiin.

Sisällöntuottajia ovat

  • valtioneuvoston viestintäosasto
  • sivujen ja osioiden päivittäjät VNK:n osastoilla ja yksiköissä.

Saavutettavuus, käytettävyys ja löydettävyys

Verkkoviestinnän tavoitteet

Käytännön ohjeita sisällöntuottajalle

Visuaalisuus

Valtionhallinnon viestinnän ohjeita

Valtionhallinnon viestinnän ohjeita

Valtionhallinnon viestintää koskevia ohjeita, oppaita ja suosituksia.

Ohjeet ja suositukset