Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Avoimesti, rohkeasti ja yhdessä

Valtionhallinnon viestintäsuositus 2016

​Valtionhallinnon toimintaan kuuluvat keskeisesti avoimuuden, sananvapauden ja yhdenvertaisen kohtelun edistäminen. Suomen mediaympäristö on yksi maailman vapaimmista.

Tässä viidennessä valtionhallinnon viestintäsuosituksessa linjataan viestintää ohjaavat arvot, kerrotaan viestinnän tehtävistä sekä kuvataan viestinnän muutosta ja sen vaikutuksia valtionhallinnon viestintään. Suositus toimii perustana ja selkänojana organisaatioiden omille tarkemmille viestintäohjeille.

Esipuhe

Suositus 28.11.2016

1 Avoimuus on toiminnan perusta

1 Avoimuus on toiminnan perusta

Valtionhallinnon viestinnän tavoitteet ja periaatteet pohjautuvat perusoikeuksiin.

Luku 1

2 Arvot ohjaavat viestintää

2 Arvot ohjaavat viestintää

Viestintää ohjaavat arvot ovat avoimuus, luotettavuus, tasapuolisuus, ymmärrettävyys, vuorovaikutteisuus ja palveluhenkisyys.

Luku 2

3 Viestintää johdetaan, suunnitellaan ja arvioidaan

3 Viestintää johdetaan, suunnitellaan ja arvioidaan

Viestintä on olennainen osa johtamista.

Luku 3

4 Viestinnällä vastataan muutokseen ja odotuksiin

4 Viestinnällä vastataan muutokseen ja odotuksiin

Kansalaisia on osattava kuunnella. Heidän odotuksensa viranomaisia kohtaan on tunnettava, kun hallintoa ja palveluja kehitetään.

Luku 4

5 Viestintää ohjaavia säädöksiä, ohjeita ja suosituksia

5 Viestintää ohjaavia säädöksiä, ohjeita ja suosituksia

Valtionhallinnon viestintää ohjaavat erilaiset säädökset, ohjeet ja suositukset.

Luku 5

Viestintäaineistot

Viestintäaineistot

Viestintäsuositus PowerPoint-esityksenä ja infografiikoina sekä muut aineistot.

Viestintäaineistot