Kansliapäällikkökokous

Kansliapäällikkökokous toimii valtioneuvoston toimintaa kokonaisuutena yhteen sovittavana korkean virkamiestason yhteistyöryhmänä ja valtiokonsernin johtamisen foorumina.

Sen tehtävä on erityisesti vahvistaa hallitusohjelman poikkihallinnollista toimeenpanoa ja toimia hallituksen tukena laajoissa, strategisesti tärkeissä kysymyksissä. Kansliapäällikkökokous käsittelee myös muita valtion konserniohjausta vaativia hankkeita ja asiakokonaisuuksia, joiden aikajänne voi olla myös hallituskautta pitempi.

Kansliapäällikkökokous on ministeriöiden kansliapäälliköiden pysyvä yhteistoimintaelin, jonka puheenjohtajana on pääministerin valtiosihteeri ja sihteeri on valtioneuvoston kansliasta. Sen toiminnan säädösperustana on mm. valtioneuvoston ohjesääntö ja valtioneuvoston kansliasta annettu asetus.

Jouni Varanka, neuvotteleva virkamies 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160177  


Peter Westerstråhle, erityisasiantuntija 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Hallituspolitiikan yksikkö 0295160193