Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Arviointineuvosto eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotusta koskevasta esitysluonnoksesta: vaikeaselkoinen aihe edellyttää ymmärrettävyyteen panostamista

Valtioneuvoston viestintäosasto
22.10.2021 11.38
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon valtiovarainministeriölle eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta annetun lain ja tuloverolain 9 ja 10 §:n muuttamisesta annettujen lakien hallituksen esityksen luonnoksesta.

Arviointineuvosto katsoo, että ehdotettu sääntely voi olla asiaa vähemmän tuntevalla henkilölle vaikeasti ymmärrettävää ja esitysluonnoksestakin saa kuvan, että sääntelyn soveltamistilanteet voivat olla monimutkaisia. Esitysluonnoksen mukaan verovelvollisten on vähintään tunnettava ehdotetun sääntelyn sisältö ja noudatettava siitä seuraavia ilmoittamisvelvoitteita. Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa tulisi kuvata tarkemmin esitysluonnoksen vaikutuksia erilaisten verovelvollisten näkökulmasta.

Lakiluonnoksesta saa käsityksen, että ehdotettujen lakimuutosten soveltamistilanteet tulevat olemaan hyvin harvinaisia ja koskettamaan rajattua kohderyhmää. Esitysluonnoksessa on kuvattu vaikutusten olevan vähäisiä. Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa tulisi kuvata selkeämmin, kuinka todennäköistä on ylipäätänsä arvioitujen vaikutusten toteutuminen. 

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa osittain säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.   

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja erityisasiantuntija Annika Collin, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 046 923 1001