Lainsäädännön arviointineuvosto

Lainsäädännön arviointineuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista. Neuvosto antaa vuosittain noin 30–50 lausuntoa.

Arviointineuvoston tavoitteena on lisätä lainvalmistelun ja erityisesti hallituksen esitysten vaikutusarviointien laatua. Lisäksi pyritään kehittämään yleistä lainvalmistelukulttuuria kuten hallituksen esitysten ja lainvalmistelun aikataulutusta ja suunnittelua.


Näin neuvosto arvioi

Näin neuvosto arvioi

Lainsäädännön arviointineuvosto antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista. Lisäksi neuvosto arvioi eduskunnalle annettuja U-kirjelmiä.

Lausuntoprosessi

Tehtävät ja toimintatavat

Arviointineuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista.

Tehtävät ja toimintatavat

Lausunnot

Arviointineuvoston lausunnossa arvioidaan taloudellisten vaikutusten arviointia ja muita vaikutusalueita.

Arviointineuvoston lausunnot

Arvioitavana nyt

Neuvosto valitsee itse ne hallituksen esitykset ja U-kirjelmät, joista se antaa lausuntonsa.

Arvioitavaksi valitut esitysluonnokset ja U-kirjelmät

Sivun sisältö viitottuna suomenkielisellä viittomakielellä