Lainsäädännön arviointineuvosto

Lainsäädännön arviointineuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista. Neuvosto antaa vuosittain noin 30–50 lausuntoa.

Arviointineuvoston tavoitteena on lisätä lainvalmistelun ja erityisesti hallituksen esitysten vaikutusarviointien laatua. Lisäksi pyritään kehittämään yleistä lainvalmistelukulttuuria kuten hallituksen esitysten ja lainvalmistelun aikataulutusta ja suunnittelua.


Sivun sisältö viitottuna suomenkielisellä viittomakielellä

Näin neuvosto arvioi esitysluonnoksia

Näin neuvosto arvioi esitysluonnoksia

Arviointineuvosto valitsee arvioitavat esitykset itse. Hallituksen esityksen valmistelusta vastaava ministeriö lähettää arvioitavaksi valitun hallituksen esitysluonnoksen neuvostolle.

Lausuntoprosessi

Tehtävät ja toimintatavat

Arviointineuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista.

Tehtävät ja toimintatavat

Annetut lausunnot

Arviointineuvoston lausunnossa arvioidaan taloudellisten vaikutusten arviointia ja muita vaikutusalueita.

Arviointineuvoston lausunnot

Arvioitavana nyt

Arviointineuvosto valitsee ne hallituksen esitykset, joista se antaa lausuntonsa.

Arvioitavaksi valitut hallituksen esitysluonnokset