Lainsäädännön arviointineuvosto

Arviointineuvoston tavoitteena on lisätä lainvalmistelun ja erityisesti hallituksen esitysten vaikutusarviointien laatua. Lisäksi pyritään kehittämään yleistä lainvalmistelukulttuuria kuten hallituksen esitysten ja lainvalmistelun aikataulutusta ja suunnittelua.

Arvioitavaksi valitut hallituksen esitysluonnokset

Sivun sisältö viitottuna suomenkielisellä viittomakielellä

Lainsäädännön arviointineuvosto

Lainsäädännön arviointineuvosto

Lainsäädännön arviointineuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista.

Kokoonpano ja perustiedot

Tehtävät ja toimintatavat

Tehtävät ja toimintatavat

Arviointineuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista.

Arviointineuvoston tehtävät ja toimintatavat

Lausunnot

Arviointineuvoston lausunnossa arvioidaan taloudellisten vaikutusten arviointia ja muita vaikutusalueita.

Arviointineuvoston lausunnot

Aloitteet ja kehittämistoimet

Arviointineuvosto voi halutessaan tehdä aloitteita ja ehdottaa kehittämistoimia lainvalmisteluun liittyen.

Aloitteet ja kehittämistoimet