Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Arviointineuvosto: miten biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen laajentaminen vaikuttaa loppukäyttäjiin? 

Valtioneuvoston viestintäosasto
15.3.2021 14.15
Uutinen
Arviointineuvoston logo

Biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen laajentamisen vaikutukset loppukäyttäjille jäävät epäselviksi asiaa koskevassa hallituksen esityksessä. Esitys on paikoin vaikeaselkoisesti kirjoitettu, mikä hankaloittaa asian ymmärtämistä. 

Ehdotetulla lailla laajennetaan biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta uusiin polttoaineisiin: biokaasuun ja muuta kuin biologiasta alkuperää oleviin uusiutuviin nestemäisiin ja kaasumaisiin liikenteen polttoaineisiin. Jälkimmäisillä tarkoitetaan lähinnä sähköpolttoaineita. 

Esityksessä on käsitelty ohuesti vaikutuksia polttoaineiden loppukäyttäjille. Esityksessä tulisi arvioida suuntaa antavasti polttoaineiden hinnanmuutoksia loppukäyttäjille pidemmällä aikavälillä sekä arvioida vaikutuksia erilaisille loppukäyttäjille.

Arviointineuvosto kiinnittää huomiota, että esitysluonnos on kirjoitettu paikoin vaikeatajuisesti.  Esityksen tulisi olla selkeästi kirjoitettu, jotta myös ei-asiantuntija voi vaivatta ymmärtää esityksen keskeisen sisällön, vaikka kyseessä on tekninen ja osin monimutkainen kokonaisuus.

Arviointineuvosto pitää ansiokkaana, että direktiiviin toteuttamiseksi on arvioitu erilaisia kansallisia vaihtoehtoja. Esityksessä on myös kuvattu, että Suomi ylittää direktiivin minimitavoitteet Suomen omien kansallisten tavoitteiden vuoksi. Kansallisen täytäntöönpanon kirjaaminen avoimesti on tärkeää.  

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa osittain säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.   

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Meri Virolainen, p. 050 523 2426, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö.