Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Arviointineuvosto: Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin esitetyn henkilöstömitoituksen toteutuminen haasteellista

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 20.9.2021 14.18
Uutinen

Lakiesityksen tavoitteena on säätää opiskeluhuollon kuraattorin ja psykologin tehtävissä olevan henkilöstön sekä oppilaiden ja opiskelijoiden välisestä sitovasta mitoituksesta. Sitovalla kuraattori- ja psykologipalveluiden henkilöstömitoituksella turvattaisiin oppilaiden ja opiskelijoiden tarvitsemien opiskeluhuoltopalvelujen nykyistä tasa-arvoisempi saatavuus ja laatu.

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksen tulee olla selkeä, tiivis ja johdonmukainen, jotta hallituksen esitys voisi palvella päätöksentekoa. Esitysluonnoksen vaikutusten arviointien yhteydessä on kuvattu myös laajasti nykytilaa ja tavoitteita. Arviointineuvosto katsoo, että vaikutusten arviointeja tulisi tiivistää ja tarkentaa.

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa kuvataan kuraattori- ja psykologipalveluiden merkitystä lasten ja nuorten edulle, mutta ehdotetun muutoksen vaikutukset lapsiin, nuoriin ja perheisiin jäävät epäselviksi. Esitysluonnoksessa ei ole myöskään arvioitu riittävästi psykologien saatavuuden haasteiden vaikutusta henkilöstömitoituksen noudattamiseen.

Arviointineuvosto on antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta.

Hallituksen esitysluonnos noudattaa osittain säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja Erityisasiantuntija Annika Collin, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 046 923 1001