Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Etäkokouksia koskeva esitys saa arviointineuvolta kehuja

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 6.4.2022 10.48
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon oikeusministeriölle osakeyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten etäkokouksista. Esitys on poikkeuksellisen laadukkaasti tehty, arviointineuvostolla on vain vähäisiä lisäysehdotuksia esitykseen.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi osakeyhtiölakia, asunto-osakeyhtiölakia, osuuskuntalakia ja yhdistyslakia niin, että sallitaan etäyhteyden välityksellä ilman kokouspaikkaa pidettävät yhtiökokoukset, osuuskunnan ja edustajiston kokoukset sekä yhdistyksen ja valtuutettujen kokoukset. Etäkokouksessa osakkeenomistaja, jäsen tai edustajiston tai valtuuston jäsen voisi käyttää täysimääräisesti oikeuksiaan kokouksen aikana etäyhteyden välityksellä. 

Arviointineuvosto pitää esitystä monin tavoin onnistuneena. Asiaa on taustoitettu huolellisesti monesta eri näkökulmasta, jolloin myös esityksen tavoitteet ja esitykset ovat hyvin perusteltavissa. Vaikutuksia on pohdittu eri näkökulmista, esimerkiksi ulkomaisten osakkeenomistajien kannalta. Esityksessä on kuvattu melko konkreettisesti, mitä eri vaihtoehdot käytännössä tarkoittaisivat. 

Arviointineuvostolla on vain vähäisiä lisäysehdotuksia esitykseen. Esityksessä tulisi arvioida ikääntyneiden, vammaisten ja toimintarajoitteisten mahdollisuuksia osallistua etäkokousten keskusteluihin ja päätöksentekoon jokseenkin reaaliaikaisesti. Toimivatko esimerkiksi vammaisten käytössä olevat apuvälineet tyypillisten etäpalvelujen kanssa. Esityksessä tulisi lisäksi arvioida etäkokoukseen osallistuvien etätunnistamiseen liittyviä hybriditurvallisuusriskejä.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto liittyy osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta koskevaan hallituksen esitykseen (OM030:00/2021).

Arviointineuvosto antaa esitykselle parhaan arvosanan omalla arviointiasteikollaan. Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos täyttää säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjeen vaatimukset. Arviointineuvostolla on vain vähäisiä lisäysehdotuksia esitysluonnokseen.

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 202.