Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

EU:n neuvosto korostaa yhteisen ja kestävän meripolitiikan merkitystä

valtioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 2.12.2019 8.08
Uutinen 636/2019

Suomen EU-puheenjohtajakaudella valmistellut päätelmät EU:n meripolitiikan painopisteistä hyväksyttiin 19. marraskuuta yleisten asioiden neuvostossa. Päätelmien pääpaino on ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, kestävän sinisen talouden kehittämisessä, merten luonnon monimuotoisuuden suojelemisessa sekä kansainvälisen valtamerten hallinnan kehittämisessä.

Meripolitiikka on laaja-alainen aihe, jota käsitellään useassa neuvoston kokoonpanossa. Neuvosto ottaakin päätelmissään kantaa moniin ajankohtaisiin meriympäristön teemoihin. Päätelmissä todetaan selkeästi, että ilmastonmuutos uhkaa välittömästi elämää valtamerissä ja merissä kaikkialla maailmassa. Neuvosto kehottaa muun muassa lisäämään poliittisia toimia kaikilla hallinnon tasoilla meri- ja rannikkoalueiden ekosysteemien suojelemiseksi. Lisäksi päätelmissä korostuu kestävän sinisen talouden edistäminen ja arktisen alueen erityiskysymykset.

Päätelmissä on vahvasti esillä arktisen alueen ja syrjäisimpien alueiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden suojelu. Neuvosto toteaa, että kansainvälinen kiinnostus arktista aluetta kohtaan on viime vuosina lisääntynyt, ja ehdottaa vuonna 2016 laaditun EU:n arktisen tiedonannon päivittämistä.

EU:n yhdennetyllä meripolitiikalla pyritään kehittämään yhtenäistä lähestymistapaa meriasioihin ja lisäämään eri politiikan alojen välistä koordinointia. EU:n yhdennetyllä meripolitiikalla on keskeinen merkitys kestävän eurooppalaisen tulevaisuuden rakentamisessa, ja Suomi pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan EU:ssa ja muissa kansainvälisissä yhteyksissä merialueiden kestävän käytön edistämiseen.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Jussi Soramäki, 040 754 1898, erityisasiantuntija Nina Brander, 040 823 8492 ja projektisuunnittelija Heikki Kontro, 050 412 1142, valtioneuvoston kanslia