Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Organisationer och forskare dryftade Finlands framtida frågor

Statsrådets kommunikationsavdelning 8.12.2017 15.54 | Publicerad på svenska 8.12.2017 kl. 16.47
Pressmeddelande 581/2017

Finländarnas förmåga att anpassa sig till förändringar, deras möjligheter att delta i samhällsbygget samt utnyttjandet av teknik i syfte att stödja hållbar utveckling lyftes fram som centrala frågor när en skara organisationer och forskare samlades för att dryfta vilka utmaningar Finland kommer att möta på 2020-talet. Representanter för över 50 olika organisationer deltog i evenemanget Kohti seuraavaa sataa (Med sikte på följande hundra år) på inbjudan av statsminister Juha Sipilä.

Representanterna för organisationerna samlades i arbetsgrupper för att dryfta framtida utmaningar. De lyfte tillsammans fram de viktigaste frågorna bland alla de teman som behandlades.

– För mig var en av de mest tankeväckande frågorna hur människosinnet hänger med i förändringen, sade statsminister Sipilä.

Evenemanget är en del av statsrådets gemensamma framtidsarbete. Syftet är att arbeta vidare med frågorna under våren 2018, då statsminister Sipilä har för avsikt att besöka flera universitet.

– Vårt arbete i dag betjänar också Finlands nästa regering och dem som utarbetar regeringsprogrammen. Tidsmässigt räcker regeringsförhandlingarna inte till för att få en helhetsbild av alla de centrala frågorna. Finland behöver en gemensam vision om framtida utmaningar. Därför är beredningen av framtidsredogörelsen med förändringar i arbetslivet som tema en av mina viktigaste uppgifter under våren, sade statsminister Sipilä.

De centrala frågor som lyftes fram vid evenemanget och bakgrundsmaterialet till evenemanget finns på http://vnk.fi/kohti-seuraavaa-sataa (på finska).

Fotografier

Fotografier till mediernas förfogande finns på Flickr-kontot 

Hashtagg i sociala medier

#Seuraava100

Ytterligare information: Kaisa Oksanen, specialsakkunnig, tfn 0295 160 430 och Mari-Kaisa Brander, kommunikationschef, tfn 0295 160 099, statsrådets kansli

Bilder
Videor av resultaten av workshopparna
Upptagning av förmiddagens anföranden
Upptagning av sammanfattningen av dagens diskussion