Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Verkkopalvelumme uudistuvat. Valtioneuvoston kanslian vnk.fi-sivusto siirtyy osaksi valtioneuvosto.fi-palvelua keskiviikkona 24.4. Uudistus saattaa aiheuttaa tilapäisiä häiriöitä ja puutteita sivustojen toiminnassa.

Lainsäädännön arviointineuvosto
Lainsäädännön arviointineuvosto: lainvalmistelun keskeinen ongelma on kiire

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 14.3.2024 12.47
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut katsauksen lainvalmistelun ja lakiesitysten vaikutusarviointien laadusta vuodelta 2023. Lainsäädännön arviointineuvoston havaintojen mukaan lainvalmistelun laatu on parantunut neuvoston toiminnan alkuvuosista.

Vaikutuksia kuvataan aiempia vuosia paremmin. Määrällisiä arvioita on aiempaa enemmän ja esityksiin on tullut lisää kuvioita ja taulukoita, mitkä helpottavat asiakokonaisuuden ymmärtämistä. Myös riskejä ja epävarmuuksia tuodaan avoimesti esille hallituksen esityksissä.

”Arviointineuvosto on ilahtunut, että vaikutuksia kuvataan hallituksen esitysluonnoksissa nykyään aiempaa paremmin”, toteaa arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen.

Lainvalmistelussa on kuitenkin edelleen merkittäviä haasteita. Arviointineuvosto on kiinnittänyt huomiota lainvalmistelun kiireeseen, joka näkyy esimerkiksi lyhentyneinä lausuntoaikoina. Kuuleminen tukee vaikutusten arviointia ja on tärkeä lainvalmistelun vaihe.

”Kuulemiseen tulee varata riittävästi aikaa, jotta saadaan yksityiskohtaista tietoa ehdotetun sääntelyn vaikutuksista, riskeistä, toimeenpantavuudesta tai lainsäädännön johdonmukaisuudesta”, muistuttaa puheenjohtaja Kostiainen.

Arviointineuvosto esittää, että hallituksen esityksiin lisättäisiin noin sivun mittainen tiivistelmä esityksen tavoitteista, keskeisistä esityksistä ja vaikutuksista. Arviointineuvoston kokemusten mukaan monien esitysten kokonaisuutta on vaikea hahmottaa lukematta koko esitystä. Tiivistelmä palvelisi päätöksentekijöitä, sidosryhmiä ja kansalaisia, jolloin esityksestä saisi helposti käsityksen olennaisista asioista.

Yleisimmät kehittämissuositukset hallituksen esityksissä ovat säilyneet pitkälti ennallaan. Tyypillisesti vaikutukset hallintoon ja viranomaisille on kuvattu kohtalaisen hyvin, mutta vaikutukset lain kohteille on kuvattu suppeasti.

Eniten kehittämissuosituksia annetaan yritysvaikutuksista. Esimerkiksi vaikutukset yritysten kustannuksiin ja hallinnolliseen taakkaan on puutteellisesti kuvattu. Esityksissä jäi myös toisinaan epäselväksi, minkälaiset yritykset kuuluvat muutoksen kohderyhmään.

Toiseksi eniten kehittämissuosituksia annettiin perus- ja ihmisoikeusvaikutusten kuvaamisesta. Vaikutukset ihmisten arkeen jäävät usein kuvaamatta perus- ja ihmisoikeusvaikutuksissa, jolloin esityksestä ei saa selkoa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta.

Vuonna 2023 lainsäädännön arviointineuvosto antoi yhteensä 24 lausuntoa lakiesityksistä ja U-kirjelmistä. Arviointineuvosto antaa lausuntoja yhteiskunnallisesti merkittävimmistä ja laajimmista lakiesityksistä.

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417, Arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston pääsihteeri p. 0295 160 202.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista. Tavoitteena on parantaa lainvalmistelun ja erityisesti lakiesitysten vaikutusarviointien tasoa.