Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Meripolitiikan toimenpideohjelman valmistelu alkaa

valtioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 20.2.2020 13.19
Uutinen 4/2020

Valtioneuvoston kanslia on asettanut meripolitiikan toimenpideohjelman laatimista varten ministeriöiden välisen meripolitiikan ohjausryhmän. Ryhmän tehtävänä on kehittää meripolitiikan linjausten mukaisesti meripolitiikasta selkeä vahvuusalue. Toimenpideohjelman on määrä valmistua vuoden 2021 alkupuolella.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii pääministerin valtiosihteeri Mikko Koskinen. Ryhmässä ovat edustettuna kaikki keskeiset hallinnonalat jotka tuovat oman näkökulmansa ohjelmaan. Euroopan meri- ja kalatalousrahasto tukee toimenpideohjelman laatimista.

Vuonna 2019 julkaistussa Suomen meripolitiikan linjauksissa on määritelty meripolitiikan visio, joka toimii keskeisenä ohjenuorana nyt laadittavalle toimenpideohjelmalle. Vision mukaan Suomi vaikuttaa globaalisti ja tuottaa ratkaisuja siihen, että meriluonnonvarojen käyttö on kestävää, meriympäristön tila on hyvä ja ilmastonmuutos ei ylitä valtamerten kestokykyä. Visiossa Suomella on lisäksi korkeatasoinen meriosaaminen ja innovatiivinen, jatkuvasti menestyvä meriklusteri sekä toimiva että turvallinen ja ympäristövastuullinen logistiikka.

Toimenpideohjelman laatimisessa kuullaan laajasti Suomen meripolitiikan keskeisimpiä sidosryhmiä. Työn lähtölaukaus oli suunniteltu järjestettävän Helsingin Marina Congress Centerissä torstaina 2. huhtikuuta 2020, mutta tilaisuutta siirretään koronavirustilanteen vuoksi. Tilaisuuden uusi ajankohta ilmoitetaan meripolitiikan sidosryhmille mahdollisimman pian.

Tilaisuudessa julkaistaan lisäksi Suomen meritietoportaali (Itämeri.fi), joka kokoaa yhteen kaikkien hallinnonalojen merelliset tiedot ja aineistot, ja tarjoaa ne vapaaseen käyttöön. Hanke on toteutettu yhdeksän meritietoa tuottavan laitoksen yhteistyönä. Osallistuvat laitokset ovat Suomen ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus, Ilmatieteenlaitos, Luonnonvarakeskus, Metsähallitus, Museovirasto, Turun yliopiston Brahea-keskus, Merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatioryhmä ja Ahvenanmaan maakuntahallitus. Meritietoportaali vastaa konkreettisesti meripolitiikan tavoitteisiin meritiedon saatavuudesta, laadusta ja yhteiskäytöstä luomalla edellytyksiä tiedon hyödyntämiselle. Myös Itämeri.fi on toteutettu Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuella.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Jussi Soramäki, p. 0295 160 330  [email protected] ja projektisuunnittelija Heikki Kontro, p. 0295 160 977 [email protected], valtioneuvoston kanslia

Lisätietoja Suomen meritietoportaalista: Merikeskuksen johtaja Paula Kankaanpää, [email protected], ja projektikoordinaattori Hanna Piepponen, [email protected], Suomen ympäristökeskus