Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

111 bidrag i tävlingen om formgivningen av ett minnesmärke över president Koivisto

Statsrådets kommunikationsavdelning
16.4.2021 12.59
Pressmeddelande 238/2021

I oktober 2020 utlyste statsrådets kansli en tävling om formgivningen av ett minnesmärke över president Mauno Koivisto. Sammanlagt 111 tävlingsbidrag lämnades in inom utsatt tid.

Resultaten av tävlingen offentliggörs onsdagen den 1 september 2021. De tre bästa bidragen belönas. Första pris i tävlingen är 20 000 euro, andra pris 15 000 euro och tredje pris 10 000 euro. Dessutom kan juryn dela ut två hederspriser på 5 000 euro.

Målet är att minnesmärket ska vara färdigt och monterat på sin plats i Lilla parlamentets park i Helsingfors den 25 november 2023, då det har förflutit 100 år sedan president Koivisto föddes.

Juryn består av kommittén för minnesmärket över president Mauno Koivisto med tidigare statsminister Paavo Lipponen som ordförande. Medlemmar i kommittén är

Timo Lankinen, understatssekreterare, statsrådets kansli (vice ordförande)
Antti Ahlava, arkitekt, professor, Aalto-universitetet
Heikki Allonen, diplomingenjör, företrädare för de anhöriga
Pirjo Sanaksenaho, professor, Aalto-universitetet                                                                             
Sami Sarvilinna, kanslichef, Helsingfors stad                                                                 
Maija Tanninen-Mattila, direktör för Helsingfors konstmuseum HAM

och som konstnärsmedlemmar utsedda av Konstnärsgillet i Finland

Kaarina Kaikkonen, skulptör                                         
Antti Tanttu, bildkonstnär

Sekreterare för juryn är lagstiftningsrådet Sanna Helopuro och ledande sakkunnig Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen från statsrådets kansli. Tävlingsfunktionär är tävlingsombudsman Aura Lehtonen från Konstnärsgillet i Finland.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, Sanna Helopuro, lagstiftningsråd, tfn 0295 160 170, och Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen, ledande sakkunnig, tfn 0295 160 220, statsrådets kansli