Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Tutkimus ehdottaa uutta ennakoinnin mallia hallituksen ja eduskunnan väliseen tulevaisuustyöhön

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 30.11.2015 9.36
Tiedote 639/2015

Tänään 30. marraskuuta julkaistun tutkimuksen mukaan valtioneuvoston ja eduskunnan välistä tulevaisuustyötä voitaisiin uudistaa ja kehittää. VTT:n tutkijat esittävät hallituksen ja eduskunnan välisen tulevaisuustyön kehittämiseen systeemisen ennakointitoiminnan mallia, jonka avulla voitaisiin paremmin ottaa huomioon tiedon, osaamisen ja verkostojen samanaikaisen kehittämisen tarpeet.

Raportin mukaan uudistamiseen on tarvetta, sillä poliittisen päätöksenteon kenttä on muuttunut monimutkaisemmaksi ja keskinäisriippuvaisemmaksi. Pelkän tulevaisuutta koskevan tiedon keräämisen lisäksi valtioneuvoston ja eduskunnan välisen tulevaisuustyön tulisi vastata aiempaa nopeammin ja joustavammin uusiin haasteisiin. Lisäksi sen tulisi kerryttää tulevaisuusajatteluun tarvittavaa osaamista.

- Suomi on edelläkävijämaa valtion tason ennakoinnissa ja tulevaisuustyössä, mutta nykyinen tulevaisuustyön toimintatapa ei pysty vastaamaan uusiin tarpeisiin. Nykyinen toimintatapa, jossa valtioneuvosto valmistelee kerran vaalikaudessa tulevaisuusselonteon ja eduskunta antaa siihen vastauksensa on koettu hitaaksi. Lisäksi kansalaisten osallistumismahdollisuuksia selonteon valmistelussa on toivottu lisättävän. Tässä työssä tulisi myös hyödyntää aiempaa enemmän ennakointiosaamista, kertoo raportin toinen kirjoittaja, tutkija Mikko Dufva Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:stä.

Avointa dialogia, joustavuutta ja jatkuvuutta

Systeemisessä mallissa useat ennakointihankkeet ja prosessit ovat osa laajempaa kokonaisuutta, jossa hahmotetaan Suomen tulevaisuutta eri asioihin keskittyen ja eri näkökulmista. Tällöin on mahdollista toteuttaa joustavasti useita pieniä ja nopeita ennakointeja ajankohtaisiin tai muuten kiinnostaviin ilmiöihin liittyen, sekä muodostaa yhteenvetäviä hankkeita ja keskustelutilaisuuksia olemassa olevien tulosten perustalle. Tulevaisuusselonteko muodostuu useiden eri hankkeiden tuloksista ja pitkin hallituskautta käydyistä yhteisistä keskusteluista tulevaisuusnäkymien suhteen. Malli vaatii toimiakseen huomattavaa avoimuutta, toimivaa keskusteluyhteyttä eri osapuolten välillä sekä kykyä joustaa, kyseenalaistaa omat oletukset ja ottaa muiden näkemykset huomioon.

- Esittämämme malli kuvaa vaihtoehtoja ennakoinnin organisoimiseen, erittelee erilaisia näkökulmia ennakointiin ja tarjoaa työkaluja tulevaisuustyön käytännön toteutukseen. Hallituksen ja eduskunnan välinen dialogi muokkaa lopulta Suomen tulevaisuutta. On tärkeää, että se on läpinäkyvää, siinä käytetään kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvia ennakoinnin menetelmiä ja hyödynnetään tehokkaasti olemassa olevaa tietoa, tutkija Mikko Dufva sanoo.

Miten edistää hallituksen ja eduskunnan välistä tulevaisuusdialogia? -raportti toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Sen ovat laatineet tutkijat Mikko Dufva ja Toni Ahlqvist Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:stä.

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta

Lisätietoja: tutkija Mikko Dufva, p. 040 765 8412, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy sekä erityisasiantuntija Kaisa Oksanen, p. 0295 160 430, valtioneuvoston kanslia.