Harjoittelu

Euroopan unionin toimielimet tarjoavat useita mahdollisuuksia harjoitteluun. Etenkin EU-urasta kiinnostuneille harjoittelu voi olla erittäin hyödyllinen ja antoisa kokemus. Harjoittelijoille annetut työtehtävät vastaavat tavallisesti nuorempien virkamiesten työtehtäviä, ja niiden kautta saa hyvän kokonaiskuvan siitä, mitä EU-toimielimissä tehdään. 

EU toimii monilla eri politiikkasektoreilla, ja siksi harjoittelukin soveltuu monien eri alojen opiskelijoille. Valtio- ja oikeustieteilijöiden, ekonomien ja kääntäjien lisäksi työtehtäviä on muun muassa maantieteilijöille ja elintarvikealanosaajille.   

Harjoittelijan kannattaa hakea ensisijaisesti sellaiseen yksikköön tai tehtävään, joka sopii parhaiten omaan koulutustaustaan ja omiin mielenkiinnon kohteisiin. Harjoitteluhakemukseen merkittyä ensimmäistä vaihtoehtoa pidetään tärkeimpänä ja hakemuksessa esitetyt toiveet otetaan huomioon lopullista valintaa tehdessä.

Kaikilla toimielimillä on omat harjoittelijahakunsa, jotka ovat useimmiten pari kertaa vuodessa. Tarkemmat määräajat ja vaatimukset selviävät kunkin toimielimen omilta verkkosivuilta. Yleensä harjoittelupaikan tarjoava toimielin tai virasto maksaa harjoittelijalle apurahan, mutta eri toimielimiin otetaan tapauskohtaisesti myös sellaisia harjoittelijoita, jotka järjestävät itse oman rahoituksensa. Alaikäraja harjoitteluun EU-toimielimissä on 18 vuotta.

Ajankohtaisin tieto harjoittelumahdollisuuksista löytyy toimielinten verkkosivuilta.

Keskeisimmät harjoittelupaikat:

Euroopan komissio (Bryssel, Luxemburg ja edustustot)

Komissio järjestää korkeakoulututkinnon hiljattain suorittaneille ns. Blue Book -harjoitteluja, joiden aikana voi hankkia kokemusta komission toiminnasta ja EU:n toimielimistä laajemminkin. Kaikki komission pääosastot ottavat harjoittelijoita.

Blue Book -harjoittelu suoritetaan Brysselissä, Luxemburgissa tai komission edustustoissa. Harjoittelijoita otetaan kaksi kertaa vuodessa:

 • harjoittelujakso 1.10.–28.2.              hakuaika päättyy 31.1.
 • harjoittelujakso 1.3.–31.7.                hakuaika päättyy 31.8.

Blue Book -harjoittelujakso kestää 5 kuukautta, ja harjoittelijaksi voivat hakea alemman korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt. Tutkinnosta on oltava todistus. Yläikärajaa ei ole. Harjoittelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka on aiemmin toiminut harjoittelijana jossakin EU:n toimielimessä tai laitoksessa yli kuuden viikon ajan. Blue Book- harjoittelijoille maksetaan apurahaa noin 1 000 euroa kuussa.

Hakulomake ja -ohjeet ovat harjoittelupaikoista vastaavan komission harjoittelijatoimiston verkkosivustolla. Harjoitteluun voi hakea ainoastaan kyseisen sivuston kautta. Hakuprosessissa menestyminen ei takaa harjoittelupaikkaa, vaan sen pohjalta kootaan ns. Blue Book -luettelo tarjolla olevista harjoittelijoista. Näiden joukosta komission pääosastot ja edustustot valitsevat tarvitsemansa harjoittelijat. Harjoittelupaikan saaminen edellyttää omaa aktiivisuutta. Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa auttaa Blue Book -luetteloon päässeitä harjoittelijaehdokkaita sopivien kontaktien löytämisessä.
Euroopan komission harjoittelijatoimisto (englanniksi)

Komission käännöstoimen pääosasto (DGT)

Euroopan komissio ottaa kahdesti vuodessa kääntämisen tai muiden käännöstoiminnan kannalta sopivien alojen korkeakoulututkinnon suorittaneita kääntäjäharjoittelijoiksi käännöstoimen pääosastolle Brysseliin ja Luxemburgiin. Harjoittelun kesto on 5 kuukautta. Harjoittelijoita otetaan kaksi kertaa vuodessa:

 • harjoittelujakso 1.10.–28.2.              hakuaika päättyy 31.1.
 • harjoittelujakso 1.3.–31.7.                hakuaika päättyy 31.8.

Harjoittelijat kääntävät komission ammattikääntäjien opastuksella erityyppisiä tekstejä äidinkielelleen vähintään kahdesta EU-kielestä, joista yhden on oltava englanti, ranska tai saksa. Parhaimmillaan hakijan kieliyhdistelmä sisältää sekä englannin että ranskan, mutta muutkin kieliyhdistelmät otetaan huomioon. Erinomainen äidinkielen taito on ehdoton edellytys.

Hakulomake ja -ohjeet ovat harjoittelupaikoista vastaavan toimiston nettisivustolla. Harjoitteluun voi hakea ainoastaan kyseisen sivuston kautta. Yläikärajaa ei ole. Harjoittelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka on aiemmin toiminut harjoittelijana jossakin EU:n toimielimessä tai laitoksessa yli kuuden viikon ajan. Harjoittelijoille maksetaan apurahaa noin 1 000 euroa kuussa.
Euroopan komission harjoittelijatoimisto (englanniksi)

Komission käännöstoimen pääosaston yhden kuukauden palkaton kesäharjoittelu

Käännöstoimiston pääosasto tarjoaa mahdollisuuden osallistua 1 kuukauden mittaiseen palkattomaan kääntäjäharjoitteluun. Harjoittelu on tarkoitettu ensisijaisesti opintojensa loppuvaiheessa oleville opiskelijoille, joilla ei vielä ole tutkintoa. Harjoittelu tapahtuu samoin periaattein kuin 5 kuukauden harjoittelu, mutta komissio ei maksa harjoitteluajalta korvausta.

Vapaamuotoiset suomeksi laaditut hakemukset kesäharjoitteluun on lähetettävä viimeistään 1.3. postitse, sähköpostitse tai faksina DGT:n suomen kielen osastoon:

postiosoite: European Commission, DGT-A-FI, G-1 03/229, B-1049 Brussels, Belgium
sähköposti: [email protected]
faksi: (+32 2) 298 76 81

Euroopan unionin neuvosto (Bryssel)

Neuvoston pääsihteeristö tarjoaa vuosittain noin 100 harjoittelupaikkaa. Harjoittelujakson kesto on 5 kuukautta. Harjoittelujaksoja järjestetään kahdesti vuodessa:  

 • 1. helmikuuta – 30. kesäkuuta
 • 1. syyskuuta – 31. tammikuuta

Hakuaika palkalliseen harjoiteluun on 1. kesäkuuta – 31. elokuuta harjoittelua edeltävänä vuonna. Hakea voivat ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt tai jäsenvaltioiden virkamiehet, jotka ovat työskennelleet vähintään kolme vuotta tutkimus- tai suunnittelutehtävissä.

Neuvoston pääsihteeristössä on myös rajoitettu määrä palkattomia harjoittelupaikkoja korkeakoulujen tai vastaavien oppilaitosten opiskelijoille, joiden tutkintovaatimuksiin kuuluu harjoittelu.

Neuvoston pääsihteeristön harjoittelupaikkatoimisto valitsee harjoittelijat hakemuksen perusteella eikä ole suositeltavaa, että hakijat ottavat henkilökohtaisesti yhteyttä pääsihteeristön osastoihin. Toimisto ottaa yhteyttä valittuihin hakijoihin sähköpostilla tai puhelimitse.
Harjoittelu Euroopan unionin neuvostossa

Euroopan parlamentti (Bryssel, Strasbourg, Luxemburg)

Palkalliseen harjoitteluun otetaan harjoittelijoita kaksi kertaa vuodessa. Harjoittelujakso kestää 5 kuukautta ja hakea voivat korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt. Kandidaatin tutkinto on riittävä.

Harjoittelujaksot alkavat vuosittain:

 • 1.3.    hakemusten oltava perillä 15.10.
 • 1.10.   hakemusten oltava perillä 15.5.

Palkattomaan harjoitteluun otetaan harjoittelijoita kolme kertaa vuodessa. Harjoittelujakso kestää 1-4 kuukautta, mahdollisuus 2 kuukauden jatkoon. Hakea voivat erityisesti ne, joiden opintoihin kuuluu harjoittelujakso.

Harjoittelujaksot alkavat vuosittain:

 • 1.1.    hakemusten oltava perillä 1.10.
 • 1.5.    hakemusten oltava perillä 1.2.
 • 1.9.    hakemusten oltava perillä 1.6.

Lisäksi Euroopan parlamentti tarjoaa palkallisen harjoittelun vammaisille, jotka ovat valmistuneet korkeakoulusta tai henkilöille, joiden hakukelpoisuus ei täytä korkeakouluvaatimuksia. Harjoittelujakso kestää 5 kuukautta.

Harjoittelujaksot alkavat vuosittain:

 • 1.10.   hakemusten oltava perillä 15.5.
 • 1.3.    hakemusten oltava perillä 15.10.

Harjoittelu Euroopan parlamentissa

Parlamentin käännösosasto

Parlamentin käännöstoimisto tarjoaa sekä palkallista että palkatonta harjoittelumahdollisuutta.

Parlamentin tulkkausosasto

Parlamentilla on mahdollisuus tarjota rajoitetussa määrin harjoittelujaksoja vastavalmistuneille, joilla on konferenssitulkin pätevyys ja joiden kieliyhdistelmä saattaa olla parlamentin kannalta hyödyllinen.

Euroopan unionin alueiden komitea (Bryssel)

Euroopan unionin alueiden komitea ottaa harjoittelijoita kaksi kertaa vuodessa. Harjoittelujakso kestää 5 kuukautta. Hakea voivat vähintään neljä vuotta opiskelleet korkeakouluopiskelijat sekä julkisen tai yksityisen sektorin palveluksessa neuvonta- tai suunnittelutehtävissä työskentelevät korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt. Hakijan tulee olla alle 30-vuotias harjoittelun alkaessa. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea voi myöntää harjoittelijalle apurahaa 1000 euroa kuukaudessa.

Harjoittelujaksot alkavat vuosittain:

 • 16.2.   hakuaika päättyy 30.9.
 • 16.9.   hakuaika päättyy 31.3.

Harjoittelu alueiden komiteassa (englanniksi)

Euroopan unionin talous- ja sosiaalikomitea (Bryssel)

Harjoittelijoita otetaan kaksi kertaa vuodessa. Harjoitteluvaihtoehtoja on kaksi: 1-3 kuukautta ja 5 kuukautta. Hakea voivat vähintään neljännen vuoden opiskelijat ja vastavalmistuneet. 1-3 kuukauden harjoittelujaksolle ei ole yläikärajaa. Hakea voivat erityisesti ne, joiden opintoihin kuuluu harjoittelujakso. 5 kuukautta kestävälle harjoittelujaksolle yläikäraja on 30 vuotta. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea voi myöntää 5 kuukauden harjoittelujaksolle hyväksytyille apurahan 800 euroa kuukaudessa.

Harjoittelujaksot alkavat vuosittain:

 • 16.2.   hakuaika päättyy 30.9.
 • 16.9.   hakuaika päättyy 31.3.

Harjoittelu talous- ja sosiaalikomiteassa (englanniksi)

Euroopan oikeusasiamiehen toimisto (Bryssel ja Strasbourg)

Harjoittelijoita otetaan kaksi kertaa vuodessa. Harjoittelujakso kestää korkeintaan 5 kuukautta. Hakea voivat korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt. Harjoittelussa ei ole yläikärajaa. Euroopan oikeusasiamiehen toimisto voi myöntää harjoittelijalle apurahan.

Harjoittelujaksot alkavat vuosittain:

 • 1.1.    hakuaika päättyy 30.9.
 • 1.9.    hakuaika päättyy 31.5.

Harjoittelu oikeusasiamiehen toimistossa

Euroopan unionin tuomioistuin (Luxemburg)

Harjoittelijoita otetaan kaksi kertaa vuodessa. Harjoittelujakso kestää korkeintaan 5 kuukautta. Hakijoilla on oltava ylempi oikeus- tai valtiotieteellinen tutkinto oikeustiede pääaineenaan tai tulkkausosastolle konferenssitulkin tutkinto. Harjoittelussa ei ole yläikärajaa. Hakijoilta toivotaan hyvää ranskan kielen taitoa.

Harjoittelujaksot alkavat vuosittain:

 • 1.3.    hakuaika päättyy 1.10.
 • 1.10.   hakuaika päättyy 1.5.

Harjoittelu tuomioistuimessa

Euroopan keskuspankki EKP (Frankfurt)

Harjoittelupaikkoja on tarjolla satunnaisesti. Tarjolla olevista harjoittelupaikoista ilmoitetaan Euroopan keskuspankin kotisivuilla.
Harjoittelu keskuspankissa (englanniksi)

Erillisvirastot

Lisätietoja saa suoraan virastoista.
Erillisvirastot