Käyttäytymistieteellinen toiminta

Käyttäytymistieteellisen toiminnan taustalla on monitieteinen lähestymistapa ihmisen käyttäytymisen muutokseen ja päätöksentekoon.

Valtioneuvoston kanslian Käyttäytymistieteellinen ennakointi ja tieto tulevaisuuden hallinnossa - eli Kettu-työryhmän tavoitteena on edistää ja tukea ihmislähtöistä, käyttäytymisen ja päätöksenteon erityispiirteet huomioivaa, tietoon perustuvaa politiikkaa ja hallintoa.

Työryhmä soveltaa käyttäytymistieteen periaatteita jokapäiväiseen politiikkavalmisteluun ja päätöksentekoon, mikä johtaa sekä vaikuttavampaan sääntelyyn että parempaan politiikkaan.

Ajankohtaista

Käyttäytymistieteellinen selvitys: Kyky varautua, yhteisöllisyys ja selkeät toimintasuositukset lisäävät suomalaisten kriisivalmiutta

12.4.2022 16.22
VNK
Kaurahiutaleita syvällä lautasella
Suomalaiset kokevat Ukrainan tilanteen merkittävänä turvallisuusuhkana, mutta reagoivat kriisiin eri tavoin. Iäkkäiden huoli tilanteesta on suurempi kuin nuorten ja nuorten aikuisten. Varautumisen esimerkiksi ruoan riittävyyteen ymmärtävät useimmat, mutta haja-asutusalueilla asuvilla on kaupunkilaisia enemmän kokemustietoa muusta varautumisesta. Yhteisöllisyys, tuen saanti ja auttaminen korostuvat.

Suomalaiset pitävät selvityksen perusteella edelleen tärkeänä suojata itseään ja muita, lähikontaktien välttely koetaan raskaaksi

29.12.2021 9.33
VNK
Valtioneuvoston kanslian KETTU-työryhmä (Käyttäytymistieteellinen ennakointi ja tieto tulevaisuuden hallinnossa) on julkaissut muistion koronakestävyydestä ja suojautumisen ylläpitämisestä. Muistio pohjautuu valtioneuvoston kanslian tilaamaan Kansalaispulssi-kyselyyn ja nuorten aikuisten kansalaishaastatteluihin loppusyksystä 2021.