Käyttäytymistieteellinen toiminta

Käyttäytymistieteellisen toiminnan taustalla on monitieteinen lähestymistapa ihmisen käyttäytymisen muutokseen ja päätöksentekoon.

Valtioneuvoston kanslian Käyttäytymistieteellinen ennakointi ja tieto tulevaisuuden hallinnossa - eli Kettu-työryhmän tavoitteena on edistää ja tukea ihmislähtöistä, käyttäytymisen ja päätöksenteon erityispiirteet huomioivaa, tietoon perustuvaa politiikkaa ja hallintoa.

Työryhmä soveltaa käyttäytymistieteen periaatteita jokapäiväiseen politiikkavalmisteluun ja päätöksentekoon, mikä johtaa sekä vaikuttavampaan sääntelyyn että parempaan politiikkaan.