Käännös- ja kielipalvelut 

Valtioneuvoston kanslia vastaa ministeriöiden käännös- ja kielipalveluista. Käännettäviin teksteihin kuuluu esimerkiksi hallituksen esityksiä, säädöksiä, tiedotteita, ministerien puheita sekä muita asiakirjoja. Käännöksiä tuotetaan ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi ja niitä hankitaan eri kielillä myös ulkoisilta palveluntuottajilta.

Käännös- ja kielitoimiala antaa suosituksia erikielisistä termeistä, laatii sanastoja, ylläpitää valtioneuvoston julkista termipankkia Valteria ja ohjaa ja kehittää ministeriöiden virkakielen laatua. Valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnan sihteeristö toimii valtioneuvoston kansliassa.