Käännös- ja kielipalvelut 

Valtioneuvoston kanslia vastaa ministeriöiden käännös- ja kielipalveluista. Käännettäviin teksteihin kuuluu esimerkiksi hallituksen esityksiä, säädöksiä, tiedotteita, ministerien puheita sekä muita asiakirjoja. Käännöksiä tuotetaan ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi ja niitä hankitaan eri kielillä myös ulkoisilta palveluntuottajilta.

Käännös- ja kielitoimiala antaa suosituksia erikielisistä termeistä, laatii sanastoja, ylläpitää valtioneuvoston julkista termipankkia Valteria ja ohjaa ja kehittää ministeriöiden virkakielen laatua. Valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnan sihteeristö toimii valtioneuvoston kansliassa.

Ajankohtaista

Sote-uudistuksen sanastoja julkaistu

29.3.2022 17.24
Valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimiala on laatinut sanaston sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistukseen liittyvistä käsitteistä. Sanasto on laaja, noin 1 100 käsitettä suomeksi ja ruotsiksi sisältävä kokonaisuus. Sanaston toivotaan yhtenäistävän sote-alalla käytettävää terminologiaa.

Valter-termipankin käyttöliittymä uudistui

30.8.2021 14.06
Valtioneuvoston termipankki Valterin käyttöliittymän tekninen toteutus ja visuaalinen ilme on uudistunut. Hakutoimintoja ja hakutulosten näkymiä on paranneltu ja erityistä huomiota on kiinnitetty termipankin tekstien saavutettavuuteen. Samalla joitakin termipankissa olevia sanastoja on päivitetty. Valterin teknisestä toteutuksesta vastaa Kielikone Oy. Termipankki toimii edelleen osoitteessa www.valter.fi.

Opas englanninkieliseen tviittaamiseen julkaistu

27.5.2021 16.51
Valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimiala on laatinut oppaan tviittien kirjoittamiseen ja kääntämiseen englanniksi.