Työskentely Euroopan unionissa

Euroopan unioni työllistää yli 40 000 henkilöä, joiden joukossa on runsaat tuhat suomalaista johtajista vahtimestareihin. EU toimii monilla eri politiikkasektoreilla. Valtio- ja oikeustieteilijöiden, ekonomien ja kääntäjien lisäksi työtehtäviä on muun muassa maantieteilijöille ja elintarvikealanosaajille.

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO) auttaa EU:n toimielimiä henkilöstön rekrytoinnissa. EPSO vastaa työntekijöiden valinnasta Euroopan unionin toimielimiin ja virastoihin.

Miksi lähteä EU-uralle? - EPSO
Työnkuvat - EPSO

EU-tehtävät

EU-toimielimet rekrytoivat vakituista henkilökuntaa niin sanottujen avoimien kilpailujen kautta. Kilpailuja järjestetään joko yksittäisillä sektoreilla tai kaikki sektorit kattavina suurempina rekrytointijärjestelyinä. Vakituisen henkilökunnan lisäksi rekrytoidaan jonkin verran määräaikaista henkilökuntaa.
EU-tehtävät

Kilpailut

EPSO järjestää kaikille EU-kansalaisille avoimia virkakilpailuja pitkin vuotta. Ajankohtaisen kilpailukalenterin löydät EPSO:n verkkosivuilta. Hakijoita kannustetaan arvioimaan omaa soveltuvuuttaan EU-tehtäviin ja omia käsityksiään EU-urasta vapaaehtoisilla vuorovaikutteisilla testeillä ennen hakemuksen tekemistä.
Kilpailut

Harjoittelu

Euroopan unionin toimielimet tarjoavat useita mahdollisuuksia harjoitteluun. Etenkin EU-urasta kiinnostuneille harjoittelu voi olla erittäin hyödyllinen ja antoisa kokemus. Harjoittelijoille annetut työtehtävät vastaavat tavallisesti nuorempien virkamiesten työtehtäviä, ja niiden kautta saa hyvän kokonaiskuvan siitä, mitä EU-toimielimissä tehdään.
Harjoittelu

Töissä EU:ssa – sata suomalaista tarinaa

Töissä EU:ssä – suomalaisten asiantuntijoiden uratarinoita