Työskentely Euroopan unionissa

Kuva: Butenkow/stock.adobe.com

Euroopan unioni työllistää yli 40 000 henkilöä, joiden joukossa on runsaat tuhat suomalaista. EU toimii monilla eri politiikkasektoreilla.

Avoimet työpaikat Euroopan unionissa

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (European Personnel Selection Office EPSO) vastaa työntekijöiden valinnasta Euroopan unionin toimielimiin ja virastoihin.

EU-toimielinten työtehtävät

EU:n toimielimet tarjoavat useanlaisia työsuhteita vakituisista viroista lyhyempiaikaisiin työtehtäviin. Tarkemmat tiedot työnkuvista löytyvät EPSO:n verkkosivuilta.