Työskentely Euroopan unionissa

Euroopan unioni työllistää yli 40 000 henkilöä, joiden joukossa on runsaat tuhat suomalaista johtajista vahtimestareihin. EU toimii monilla eri politiikkasektoreilla. Valtio- ja oikeustieteilijöiden, ekonomien ja kääntäjien lisäksi työtehtäviä on muun muassa maantieteilijöille ja elintarvikealanosaajille.

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO) auttaa EU:n toimielimiä henkilöstön rekrytoinnissa. EPSO vastaa työntekijöiden valinnasta Euroopan unionin toimielimiin ja virastoihin.

Miksi lähteä EU-uralle? - EPSO
Työnkuvat - EPSO

EU-tehtävät

EU-toimielimet rekrytoivat vakituista henkilökuntaa niin sanottujen avoimien kilpailujen kautta. Kilpailuja järjestetään joko yksittäisillä sektoreilla tai kaikki sektorit kattavina suurempina rekrytointijärjestelyinä. Vakituisen henkilökunnan lisäksi rekrytoidaan jonkin verran määräaikaista henkilökuntaa.
Lue lisää

Kilpailut

EPSO järjestää kaikille EU-kansalaisille avoimia virkakilpailuja pitkin vuotta. Ajankohtaisen kilpailukalenterin löydät EPSO:n verkkosivuilta. Hakijoita kannustetaan arvioimaan omaa soveltuvuuttaan EU-tehtäviin ja omia käsityksiään EU-urasta vapaaehtoisilla vuorovaikutteisilla testeillä ennen hakemuksen tekemistä.
Lue lisää

Harjoittelu

Euroopan unionin toimielimet tarjoavat useita mahdollisuuksia harjoitteluun. Etenkin EU-urasta kiinnostuneille harjoittelu voi olla erittäin hyödyllinen ja antoisa kokemus. Harjoittelijoille annetut työtehtävät vastaavat tavallisesti nuorempien virkamiesten työtehtäviä, ja niiden kautta saa hyvän kokonaiskuvan siitä, mitä EU-toimielimissä tehdään.
Lue lisää

Töissä EU:ssa – sata suomalaista tarinaa

Lue suomalaisten kokemuksista EU-työtehtävissä.