Eri alojen sanastoja

Valtioneuvoston kanslian kielipalveluiden tukiyksikkö ylläpitää luetteloa eri alojen sanastoista, jotka ovat käytettävissä julkishallinnon virastojen, laitosten, yhdistysten tai muiden toimijoiden verkkosivuilla. 

Toimimattomat linkit tai linkkivinkit voi ilmoittaa kielipalveluiden tukiyksikköön osoitteeseen termineuvonta(at)vnk.fi.

Sanastokokoelmia


Biotekniikka

Biotekniikan sanasto, Suomen bioteollisuus

Budjetti

Budjettisanasto, VM ja VNK
fi, sv, en, de, fr
Käytettävissä valtioneuvoston termipankissa Valterissa 

Eduskunta

Eduskuntasanasto

Valtioneuvoston termipankki Valter

fi, sv, en, se, in, de, es ,et ,fr, ru

Eduskunnan kirjaston asiasanasto

 fi, sv, en

Elintarvike

Finnish Food Glossary

fi, en

Eläke

Työeläkesanasto, Eläketurvakeskus

 fi, sv, en

EU

EU:n toimielinten monikielinen termipankki, IATE

Maahanmuuttoon ja sisäasioihin keskittyvä sanasto

English Style Guide, European Commission

Suomen kielen käyttöohjeita

EU:n jäsenmaiden hallitukset kaikilla EU:n virallisilla kielillä

EU:n lainsäädäntötietoa toiminta-alojen mukaan

Geologia

Geologian ontologia

GTK Geosanasto – Geoterms, Geologian tutkimuskeskus
fi, en
IUGS Multilingual Thesaurus

Huoltovarmuus

Sanasto, Huoltovarmuuskeskus
fi, en

Ihmisoikeudet

Ihmisoikeussanasto, Ihmisoikeuskeskus

Människorättsordlista

Human Rights Glossary

Ilmasto, ilmakehä

Ilmasto- ja energiasanasto, VNK

fi, en
Käytettävissä myös valtioneuvoston termipankissa Valterissa

Ilmakehä ABC, Ilmatieteen laitos
fi, en

Kaavoitus

COMMIN – Baltic Spatial Concept Share

 fi, en

Kaivosteollisuus

Kaivosteollisuuden rikastushiekan ja sivukivien BAT-vertailuasiakirjan sanasto, Suomen ympäristökeskus SYKE
fi, en

Kehitysyhteistyö

Kehitysyhteistyön termit ja lyhenteet, UM
fi, en

EU, ENPI JA EKR / EU:n kehitysyhteistyön termit ja lyhenteet, Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry
fi, en

Kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimus

Kirjallisuuden tutkimuksen asiasanasto, Suomalaisen kirjallisuuden seura SKS
fi, en            

Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto, Suomalaisen kirjallisuuden seura SKS
fi, en

Kokous ja konferenssi

Kokous- ja konferenssisanasto, Helsingin yliopisto
fi, en

Kokoustekniikan sanasto, Jyväskylän yliopiston kielikeskus
fi

Kriisinhallinta

Keskeisiä käsitteitä liittyen EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaan, UM
fi, osittain myös en

Rauhanrakentamisen ABC

Koulutus

Opetus- ja koulutussanasto, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Korkeakoulusanasto, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL

Korkeakoulusanasto, Turun yliopiston ylioppilaskunta TYY

fi, en

Laki

Finlex, säädöskäännökset

Lainsäädäntösanasto, VNK ja OM
fi, sv, en

Valtiosopimusten suomentaminen, UM
en, fi

Svenskt lagspråk i Finland (SLAF), VNK

Lakisanasto suomi-saame, Saamelaiskäräjät

Lääketiede ja lääkärin työ

Lääkärintyön termit, Suomen Lääkäriliitto

fi, sv, en

Maantiede

Maiden nimet seitsemällä kielellä, Kotimaisten kielten keskus Kotus

fi, sv, pohjoissaame, en, de, fr, ru

Suomen ruotsinkieliset kuntien nimet

Media

Suomen mediaopas

fi

Mediasanasto, Media Doc Oy

fi, en

Merenkulku

Merenkulkualan asiasanasto

fi, sv, en

Metsäala

Sanasto, Suomen Metsäyhdistys ry

fi, en

Muuttoliike

Muuttoliikeaiheinen sanasto ­­- EMN Glossary

monikielinen

Maahanmuuttoviraston sanasto

 fi, sv, en

Tietoa maahanmuuttajille 14 kielellä, Helsingin kaupunki

Nimikkeet

Ammatillisten tutkintojen nimikkeet englanniksi, Opetushallitus

fi, sv, en

Perustutkinnot 
Ammattitutkinnot 

Tehtävänimikkeitä, Helsingin yliopisto

fi, en

Henkilöstö- ja lakiasioiden nimikelista, Helsingin yliopisto

fi, sv, en

IT-alan nimikkeet (2003)

fi, en

Lakimiesnimikkeet, Suomen Lakimiesliitto

fi, sv, en

Lääkäreiden virkanimikkeet, erikoisalat ym., Suomen Lääkäriliitto

fi, en

Opetushallinto

Opetushallituksen käännössuosituksia ja sanastoja

Ennakoinnin sähköinen tietopalvelu (ENSTI), - Koulutuksen ja työvoimatarpeiden ennakointi

fi, sv, en

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaalipalvelujen luokituksen sanasto ja Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto

fi

Potilas- ja lääkehoidon turvallisuussanasto

Hoitotyön asiasanasto HOIDOKKI, Sairaanhoitajien koulutussäätiö

fi, sv, en

Talous ja liiketoiminta

Rahoitusmarkkinasanasto, VNK 

Pankki- ja rahoitussanasto, Sanastokeskus TSK 

Sijoittajan sanasto, Sijoitustieto 

Rahoitusalan sanasto, Turun kauppakorkeakoulu

fi, en

EU:n talouskriisi, termit ja taustat, Eurooppa-tiedotus

fi

Palveluliiketoiminnan sanasto, Tekes

fi, en

Tietoturva

Valtionhallinnon tietoturvasanasto, VM

fi, en

Tilastot

Tilastokeskus: käsitteet ja määritelmät

 fi, sv, en

Tulli, logistiikka, liikenne

Liikenneviraston julkisen liikenteen sanasto

fi, sv, en

Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelut, Opetushallitus

fi, sv, en

Tuomioistuin

Tuomioistuinsanasto (päivitettävänä)

 fi, sv, en, de, fr

Valtioneuvoston termipankki Valterissa

Työmarkkinat

Työmarkkinasanasto, VM ja VNK

fi, sv, en, de, fr

Käytettävissä valtioneuvoston termipankissa Valterissa

Palkkahallinnon sanasto, TEM, Sanastokeskus TSK 

Uskonto

Suomen evankelis-luterilainen kirkko - Aamenesta öylättiin

 fi

Suomen ev.lut. kirkon käsikirjat: tietoa saamen kielillä, englanniksi sekä viittomakielellä

Suomen ortodoksinen kirkko – Kirkollinen sanasto

 fi

Valtioneuvosto

Valtioneuvoston kanslian kielipalvelun sanastoja ja ohjeita

Valtioneuvoston termipankkki Valter

monikielinen

Sisältää seuraavat sanastot: Budjettisanasto, Eduskuntasanasto, EMU-sanasto, Ilmasto- ja energiasanasto, Julkisten rakennusten nimiä, Korkeakoulusanasto, Kuntasanasto, Lainsäädäntösanasto, Suomalaiset sotilasarvot, Tuomioistuinsanasto, Työmarkkinasanasto, Valtioneuvostosanasto, Verosanasto ja Virastot ja laitokset.

Verotus

Verosanasto (Käytettävissä valtioneuvoston termipankissa Valterissa)

 fi, sv, en, de, fr

Veronsaajatilitysten käsitteitä, Verohallinto

Kansainvälisen verotuksen käsikirja 2015, Verosanasto suomi-englanti, s. 1–319

fi, en

Väestötieto

Väestökirjahallinnon sanasto, Väestörekisterikeskus

fi

Ympäristö, luonto

Luontoportti, Suomen luontoa ja lajistoa

fi, sv, en, de, es, fr, da, no

Ympäristösanakirja EnDic ja Ilmatieteellinen sanakirja MetDic, Suomen ympäristökeskus ja Ilmatieteen laitos

fi, et, en, fr, de, sv, lt, lv, ru, la

Ympäristöjohtamisen sanasto, Vaasan yliopisto

fi, en

Kestävän kehityksen ja kasvatuksen koulutuksen sanasto

fi

Jätehuollon sanasto, Jätelaitosyhdistys JLY

fi, sv, en 

Kielenhuoltoa

Kirjoittajan ABC-kortti, kielenhuolto

Kotimaisten kielten keskus

Yleiskielen sanakirja, Kotimaisten kielten keskus

Käytetyt lyhenteet

OM = oikeusministeriö
TSK = Sanastokeskus TSK
UM = ulkoministeriö
VM = valtiovarainministeriö
VNK = valtioneuvoston kanslia