Hyppää sisältöön

Talousneuvosto


Yritystuista lisätietoa kenttäkokeiden avulla

27.6.2019 14.55
Yritystuista lisätietoa kenttäkokeiden avulla

Tuore tutkimusraportti suosittelee yritystukien vaikutuksien arviointia säännöllisesti kontrolloiduilla satunnaistetuilla koeasetelmilla. Raportti ehdottaa satunnaistettujen koeasetelmien käytön aloittamista T&K- ja työllistämistukia koskevilla pilottihankkeilla.

”Systemaattinen arviointi auttaisi kohdentamaan ja mitoittamaan yritystuet entistä tehokkaammin”, sanoo toinen raportin kirjoittajista, VATT:n erikoistutkija Elias Einiö. Raportti on osa laajempaa yritystukien vaikutuksia koskevaa tutkimushanketta, jonka muut osaraportit julkaistiin huhtikuussa.

Raportti: Yritystukien vaikuttavuuden arviointi satunnaistettujen vertailukokeiden avulla Talousneuvosto

Talousneuvosto

Talousneuvosto on pääministerin johdolla toimiva hallituksen, tärkeimpien etujärjestöjen ja Suomen Pankin välinen yhteistyöelin.

Talousneuvoston tehtävät

Kokoonpano ja sihteeristö

Kokoonpano ja sihteeristö

Talousneuvoston puheenjohtajana toimii pääministeri. Hänen lisäkseen talousneuvostoon kuuluu 11–21 valtioneuvoston nimeämää jäsentä.

Kokoonpano ja sihteeristö

Kokoukset

Kokoukset

Talousneuvosto kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Keskustelu perustuu asiantuntija-alustuksiin ja talousneuvostolle laadittuihin tutkimuksiin ja selvityksiin.

Kokoukset

Kirjoitussarja: Talouspolitiikka

Kirjoitussarja: Talouspolitiikka

Talousneuvoston jäsenet ja asiantuntijat kirjoittavat talouden ajankohtaisista kysymyksistä sekä taustoittavat talousneuvostossa käsiteltäviä asioita.

Talouspolitiikka-kirjoitussarja