Talousneuvosto

Philippe Aghion: Julkiset TKI-panostukset maksavat itsensä takaisin

30.9.2021 11.12
Kuva: Laura Kotila / VNK
Kansainvälisesti tunnettu ranskalainen taloustieteilijä Philippe Aghion kannustaa suomalaisia panostamaan rohkeammin tutkimus- ja kehittämisinvestointeihin julkisen talouden velkaantumisesta huolimatta. Oikein suunnatut ja hallinnoidut TKI-panostukset maksavat itsensä pitkällä aikavälillä takaisin korkeamman tuottavuuden ja talouskasvun myötä.

Tutkimushanke koronakriisin taloudellisten vaikutusten kohdentumisesta

28.9.2021 7.12
Kuva: Emilia Kangasluoma/Team Finland
Koronakriisin ja sen hillitsemiseksi tehdyt toimet ovat kohdistuneet eri väestöryhmiin monin eri tavoin mm. iästä, ammattiryhmästä, toimialasta ja asuinalueesta riippuen. Missä määrin kriisi on lisännyt eriarvoisuutta ja miltä osin sosiaaliturva ja politiikkatoimet ovat onnistuneet tasoittamaan kriisin taloudellista kohdentumista eri väestöryhmiin? Näitä kysymyksiä tarkastellaan talousneuvostolle tilattavassa uudessa tutkimushankkeessa.

Talouspolitiikka-kirjoitussarja
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan keskuspankin uusi rahapolitiikan strategia

22.9.2021 11.09
VNK
Euroopan keskuspankin neuvosto päätti rahapolitiikan strategian uudistamisesta heinäkuussa 2021. Tärkein syy strategiauudistukselle oli rahapolitiikan toimintaympäristön muuttuminen sen jälkeen, kun keskuspankin neuvosto uudisti strategiaansa edellisen kerran vuonna 2003.