Talousneuvosto

Talousneuvosto on pääministerin johdolla toimiva hallituksen, tärkeimpien etujärjestöjen ja Suomen Pankin välinen yhteistyöelin. Se tarkastelee Suomen menestymisen kannalta keskeisiä talous- ja yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä.

Talousneuvoston tavoitteena on vahvistaa ja syventää talouspoliittisia päätöksiä edeltävää laaja-alaista ja analyyttista keskustelua talouden kasvu-, tasapaino- ja rakennekysymyksistä.

Ajankohtaista

Kansalaisten taloushuolet helpottivat hieman

31.1.2023 12.41
VNK
Kansalaisten kokemukset vko 3/2022 - 3/2023. Lähde: Kansalaispulssi, Talousneuvoston sihteeristön laskelmat.
Sota Ukrainassa oheisvaikutuksineen voimisti kansalaisten taloudellisia huolia koko vuoden 2022 ajan. Vuoden 2023 alussa huoli omasta toimeentulosta näyttäisi hieman helpottaneen samalla kun mielialoissa ja yhteiskunnallisessa luottamuksessa tapahtui käänne positiiviseen suuntaan. Samalla kuitenkin huoli sekä Suomen että Euroopan turvallisuudesta lisääntyi. Tämä käy ilmi talousneuvoston sihteeristön indikaattorikokoelmasta, joka seuraa kansalaisten mielialojen ja resilienssin kehitystä erityisesti sotaan ja energiakriisiin liittyen.

Maria Löfgren talousneuvoston jäseneksi

25.11.2022 7.57
Maria Löfgren valokuva
Valtioneuvosto on 24.11.2022 nimittänyt uudeksi talousneuvoston jäseneksi Akava ry:n puheenjohtaja Maria Löfgrenin. Löfgren korvaa neuvostossa Akavan väistyvän puheenjohtajan Sture Fjäderin.

Ukrainan kriisi heijastunut voimakkaasti kansalaisten taloushuoliin

11.11.2022 10.15
VNK
Graafisia käyriä kansalaisten toimeentulosta johtuvasta huolesta, mielialoista ja luottamuksesta yhteiskuntaan. Etenkin huoli toimeentulosta on kohonnut vuoden kuluessa selvästi.
Sota Ukrainassa oheisvaikutuksineen on kasvattanut selvästi kansalaisten kokemia taloudellisia huolia tämän vuoden edetessä. Asia käy ilmi kansalaispulssi-kyselyiden pohjalta koostetusta kansalaisten tuntemuksia ja kriisinkestävyyttä kuvaavasta aineistosta.