Talousneuvosto

Talousneuvosto on pääministerin johdolla toimiva hallituksen, tärkeimpien etujärjestöjen ja Suomen Pankin välinen yhteistyöelin. Se tarkastelee Suomen menestymisen kannalta keskeisiä talous- ja yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä.

Talousneuvoston tavoitteena on vahvistaa ja syventää talouspoliittisia päätöksiä edeltävää laaja-alaista ja analyyttista keskustelua talouden kasvu-, tasapaino- ja rakennekysymyksistä.

Ajankohtaista

Korkojen nousu aiheuttaa vaikeuksia etenkin pienituloisille kotitalouksille

17.5.2023 14.14
VNK
Maaliskuussa 2023 koettu kansalaisten taloushuolien kasvu näyttää kääntyneen huhtikuussa lievään laskuun. Lainakorkojen nousu aiheuttaa kuitenkin taloudellisia vaikeuksia 14 prosentille kotitalouksista. Korkojen noususta kärsivät etenkin pienituloiset kotitaloudet, joilla vastaava osuus on jopa 30 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi talousneuvoston sihteeristön indikaattorikokoelmasta, joka seuraa kansalaisten mielialojen ja resilienssin kehitystä erityisesti Venäjän hyökkäyssotaan ja energiakriisiin liittyen.

Tutkimus: Globaalit muutospaineet edellyttävät valtiolta aktiivista roolia talouden ohjauksessa

27.4.2023 11.43
VNK
Talouteen kohdistuu useita pitkän aikavälin muutospaineita, jotka haastavat talouspolitiikan lähtökohtia ja edellyttävät valtiolta entistä aktiivisempaa roolia talouden ohjauksessa. Eri politiikkalohkojen ja yhteiskunnan sektoreiden koordinaation varmistaminen talouden murroksessa korostuu.

Kansalaisten taloushuolet kääntyivät uudelleen nousuun

21.4.2023 13.13
VNK
Vuoden 2023 alkukuukausina hieman helpottanut kansalaisten huoli omasta toimeentulostaan kääntyi maaliskuussa uudelleen kasvuun, kun hintojen nousu vaikutti entistä suuremman väestönosan kulutustottumuksiin. Myös korkojen noususta aiheutuu monille kotitalouksille taloudellisia vaikeuksia. Tämä käy ilmi talousneuvoston sihteeristön indikaattorikokoelmasta, joka seuraa kansalaisten mielialojen ja resilienssin kehitystä erityisesti sotaan ja energiakriisiin liittyen.