Talousneuvoston kokoukset

Talousneuvosto kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Kokouksissa käytävä keskustelu perustuu asiantuntija-alustuksiin ja talousneuvostolle laadittuihin tutkimuksiin ja selvityksiin. Talousneuvoston kokouksen muistio ja sen mahdolliset liitteet ovat luettavissa valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla noin viikko kokouksen jälkeen.

2021

Syyskuu

15.9.2021 Rahapolitiikan ajankohtaiset kysymykset

Maaliskuu

10.3.2021 Ilmastopolitiikka, kestävä kasvu ja työllisyys

Tammikuu

27.1.2021 Talous kriisin jälkeen

2020

Marraskuu

18.11.2020 Väestöpoliittinen selvitys

Lokakuu

21.10.2020 Kansainvälisen yritysverotuksen kehityssuunnat

Syyskuu

24.9.2020 Oikeudenmukainen siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan

Yhteiskokous kestävän kehityksen toimikunnan ja ilmastopolitiikan pyöreän pöydän kanssa 

Kesäkuu

10.6.2020 Rahapolitiikka ja talouden näkymät

Helmikuu

5.2.2020 Kansainvälisten arvoketjujen kehitys ja merkitys Suomelle

2019

Marraskuu

27.11.2019 Vaihtoehtoiset polut hiili­­­neutraalisuuteen

Lokakuu

23.10.2019 Syntyvyyden alenemisen syyt ja taloudelliset vaikutukset

Syyskuu

3.9.2019 Talouden tilannekuva ja talousneuvoston työn suuntaaminen

2018

Lokakuu

10.10.2018 Talouspolitiikan vaikutus tuloeroihin

Toukokuu

21.5.2018 EKP:n rahapolitiikka

Huhtikuu

18.4.2018 Koulutusjärjestelmän haasteet ja uudistaminen

Helmikuu

7.2.2018 Työllisyysasteen nostaminen

2017

Marraskuu

15.11.2017 Perusturvan ja toimeliaisuuden kokonaisuudistus

Syyskuu

19.9.2017 Teknologian vaikutus työmarkkinoilla ja koulutuksen tehostaminen

Elokuu

23.8.2017 Valtion tulo- ja menoarvio vuodelle 2018

Toukokuu

10.5.2017 Raha­politiikka ja sen välittyminen talouteen

Huhtikuu

19.4.2017 Digitalisaation vaikutus talouspolitiikan tavoitteisiin sekä hallituksen puolivälitarkastelu

Helmikuu

22.2.2017 Hallituksen tulevaisuusselonteko työn murroksesta

Tammikuu

25.1.2017 Suomi kansainvälisissä arvoketjuissa – yritysten näkökulma