Talousneuvoston kokoonpano ja sihteeristö

Puheenjohtajana toimivan pääministerin lisäksi talousneuvostoon kuuluu 11–21 valtioneuvoston nimeämää jäsentä, joista osa on myös valtioneuvoston jäseniä.

Talousneuvosto asetetaan, valtioneuvoston jäseniä lukuun ottamatta, hallituskaudeksi. Valtioneuvoston jäsenet kuuluvat talousneuvostoon enintään sen ajan, jonka he toimivat valtioneuvoston jäseninä.

Puheenjohtaja
pääministeri Sanna Marin

Varapuheenjohtaja
valtiovarainministeri Annika Saarikko

Jäsenet
opetusministeri Li Andersson
puheenjohtaja 
Jarkko Eloranta, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
puheenjohtaja Sture Fjäder, AKAVA ry
työministeri Tuula Haatainen
oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
toimitusjohtaja Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
toimitusjohtaja Minna Karhunen, Suomen Kuntaliitto
tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen
elinkeinoministeri 
Mika Lintilä
puheenjohtaja Juha Marttila, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
ympäristö- ja ilmastoministeri 
Krista Mikkonen
sisäministeri Maria Ohisalo
puheenjohtaja Antti Palola, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät ry
pääjohtaja Olli Rehn, Suomen Pankki
toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, Keskuskauppakamari
sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen
kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari
eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen

Talousneuvoston sihteeristö

Talousneuvoston sihteeristö auttaa toteuttamaan talousneuvoston toiminta-ajatusta. Sihteeristö valmistelee talousneuvoston kokoukset, organisoi ja osin toteuttaa talousneuvostoa varten laadittavat tutkimukset ja selvitykset. Se pitää yhteyttä taloudellista tutkimus- ja selvitystyötä tekeviin viranomaisiin, laitoksiin ja järjestöihin sekä muiden maiden talous- ja sosiaalineuvostoihin, seuraa talouspolitiikkaa sekä suorittaa muut talousneuvoston puheenjohtajan antamat tehtävät.

Talousneuvoston sihteeristö toimii valtioneuvoston kansliassa osana strategiaosastoa.

Yhteystiedot

Pekka Sinko, talousneuvoston pääsihteeri 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160189  


Timopekka Hakola, erityisasiantuntija 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160572  


Iiris Koskela-Näsänen, tutkimussihteeri 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160183