Talousneuvoston kokoonpano ja sihteeristö

Puheenjohtajana toimivan pääministerin lisäksi talousneuvostoon kuuluu 11–21 valtioneuvoston nimeämää jäsentä, joista osa on myös valtioneuvoston jäseniä.

Talousneuvosto asetetaan, valtioneuvoston jäseniä lukuun ottamatta, hallituskaudeksi. Valtioneuvoston jäsenet kuuluvat talousneuvostoon enintään sen ajan, jonka he toimivat valtioneuvoston jäseninä.

Puheenjohtaja
pääministeri Petteri Orpo

Varapuheenjohtaja
valtiovarainministeri Riikka Purra

Jäsenet
puheenjohtaja Jarkko Eloranta, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah
sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen
opetusministeri Anna-Maja Henriksson
toimitusjohtaja Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen
toimitusjohtaja Markku Jalonen, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
toimitusjohtaja Minna Karhunen, Suomen Kuntaliitto ry
puheenjohtaja Maria Löfgren, AKAVA ry
puheenjohtaja Juha Marttila, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen
johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen, Suomen Pankki
puheenjohtaja Antti Palola, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät ry
liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne
toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, Keskuskauppakamari
elinkeinoministeri Wille Rydman
työministeri Arto Satonen
ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio

Pysyvät asiantuntijat
valtiosihteeri Risto Artjoki, valtioneuvoston kanslia
valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen, valtiovarainministeriö
 

Talousneuvoston sihteeristö

Talousneuvoston sihteeristö auttaa toteuttamaan talousneuvoston toiminta-ajatusta. Sihteeristö valmistelee talousneuvoston kokoukset, organisoi ja osin toteuttaa talousneuvostoa varten laadittavat tutkimukset ja selvitykset. Se pitää yhteyttä taloudellista tutkimus- ja selvitystyötä tekeviin viranomaisiin, laitoksiin ja järjestöihin sekä muiden maiden talous- ja sosiaalineuvostoihin, seuraa talouspolitiikkaa sekä suorittaa muut talousneuvoston puheenjohtajan antamat tehtävät.

Talousneuvoston sihteeristö toimii valtioneuvoston kansliassa.

Yhteystiedot

Pekka Sinko, talousneuvoston pääsihteeri 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160189  


Iiris Koskela-Näsänen, tutkimussihteeri 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160183