Talousneuvoston kokoonpano ja sihteeristö

Puheenjohtajana toimivan pääministerin lisäksi talousneuvostoon kuuluu 11–21 valtioneuvoston nimeämää jäsentä, joista osa on myös valtioneuvoston jäseniä.

Talousneuvosto asetetaan, valtioneuvoston jäseniä lukuun ottamatta, hallituskaudeksi. Valtioneuvoston jäsenet kuuluvat talousneuvostoon enintään sen ajan, jonka he toimivat valtioneuvoston jäseninä.

Puheenjohtaja

pääministeri Sanna Marin

Varapuheenjohtaja

valtiovarainministeri Annika Saarikko

Jäsenet

opetusministeri Li Andersson
puheenjohtaja 
Jarkko Eloranta, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
työministeri Tuula Haatainen
oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen
toimitusjohtaja Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
toimitusjohtaja Markku Jalonen, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
toimitusjohtaja Minna Karhunen, Suomen Kuntaliitto
elinkeinoministeri Mika Lintilä
puheenjohtaja Maria Löfgren, AKAVA ry
puheenjohtaja Juha Marttila, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
sisäministeri Krista Mikkonen
ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo

puheenjohtaja Antti Palola, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät ry
pääjohtaja Olli Rehn, Suomen Pankki
toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, Keskuskauppakamari
sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen
kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari
eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen

Pysyvät asiantuntijat

valtiosihteeri Henrik Haapajärvi, valtioneuvoston kanslia
valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen, valtiovarainministeriö

Talousneuvoston sihteeristö

Talousneuvoston sihteeristö auttaa toteuttamaan talousneuvoston toiminta-ajatusta. Sihteeristö valmistelee talousneuvoston kokoukset, organisoi ja osin toteuttaa talousneuvostoa varten laadittavat tutkimukset ja selvitykset. Se pitää yhteyttä taloudellista tutkimus- ja selvitystyötä tekeviin viranomaisiin, laitoksiin ja järjestöihin sekä muiden maiden talous- ja sosiaalineuvostoihin, seuraa talouspolitiikkaa sekä suorittaa muut talousneuvoston puheenjohtajan antamat tehtävät.

Talousneuvoston sihteeristö toimii valtioneuvoston kansliassa.

Yhteystiedot

Pekka Sinko, talousneuvoston pääsihteeri 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160189  


Iiris Koskela-Näsänen, tutkimussihteeri 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160183