Talousneuvoston kokoonpano ja sihteeristö

Puheenjohtajana toimivan pääministerin lisäksi talousneuvostoon kuuluu 11–21 valtioneuvoston nimeämää jäsentä, joista osa on myös valtioneuvoston jäseniä.

Talousneuvosto asetetaan, valtioneuvoston jäseniä lukuun ottamatta, hallituskaudeksi. Valtioneuvoston jäsenet kuuluvat talousneuvostoon enintään sen ajan, jonka he toimivat valtioneuvoston jäseninä.

Puheenjohtaja
pääministeri Juha Sipilä

Varapuheenjohtaja
valtiovarainministeri Petteri Orpo

Jäsenet
liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner
puheenjohtaja Jarkko Eloranta, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
puheenjohtaja Sture Fjäder, AKAVA ry
opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen
toimitusjohtaja Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
toimitusjohtaja Jari Koskinen, Suomen Kuntaliitto
työministeri Jari Lindström
elinkeinoministeri Mika Lintilä
puheenjohtaja Juha Marttila, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila
sisäministeri Kai Mykkänen
puheenjohtaja Antti Palola, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät ry
pääjohtaja Olli Rehn, Suomen Pankki
toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, Keskuskauppakamari
Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho
kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen

Talousneuvoston sihteeristö

Talousneuvoston sihteeristö auttaa toteuttamaan talousneuvoston toiminta-ajatusta. Sihteeristö valmistelee talousneuvoston kokoukset, organisoi ja osin toteuttaa talousneuvostoa varten laadittavat tutkimukset ja selvitykset. Se pitää yhteyttä taloudellista tutkimus- ja selvitystyötä tekeviin viranomaisiin, laitoksiin ja järjestöihin sekä muiden maiden talous- ja sosiaalineuvostoihin, seuraa talouspolitiikkaa sekä suorittaa muut talousneuvoston puheenjohtajan antamat tehtävät. Talousneuvoston sihteeristö toimii valtioneuvoston kansliassa. Se on osa strategiaosastoa.

Yhteystiedot

Talousneuvoston pääsihteeri
Pekka Sinko
p. 0295 160 189
etunimi.sukunimi@vnk.fi

Tutkimussihteeri
Iiris Koskela-Näsanen
p. 0295 160 183
etunimi.sukunimi@vnk.fi