Lausunnot

Arviointineuvoston lausunnossa arvioidaan taloudellisten vaikutusten arviointia ja muita vaikutusalueita.

Lausunnossa otetaan kantaa siihen, ovatko hallituksen esityksen tavoitteet, merkittävimmät vaikutukset, muutosten vaikutusmekanismit sekä arviot kustannuksista ja hyödyistä kuvattu riittävällä tavalla (kotitaloudet, yritykset, julkinen talous, kansantalous). Lausunnossa arvioidaan myös sitä, ovatko hallituksen esityksen perustelut kestäviä ja läpinäkyviä tietopohjan näkökulmasta.

Keskeiset arvioitavat asiat

  • Onko tunnistettu keskeiset kustannukset ja hyödyt ja onko esitetty niiden suuruusluokka?
  • Mitä muita olennaisia vaikutuksia esitykseen mahdollisesti liittyy (yhteiskunnalliset vaikutukset ja viranomais- ja ympäristövaikutukset)?
  • Onko kuvattu kustannusten ja hyötyjen ja muiden vaikutuslajien kohdistuminen kohderyhmittäin?
  • Onko kuvattu keskeiset vaikutusmekanismit ja -kanavat?
  • Onko esitetty mitä epävarmuustekijöitä arvioihin liittyy?

Lausunnot

Lausunto kuluttajaluotot OM 1.11.2018
1.11.2018 | PDF, 240 kt
Lausunto konkurssilaista 16.10.2018
16.10.2018 | PDF, 228 kt