Lausunnot

Arviointineuvoston lausunnossa arvioidaan taloudellisten vaikutusten arviointia ja mahdollisesti myös muita vaikutusalueita.

Lausunnossa otetaan kantaa siihen, ovatko hallituksen esityksen tavoitteet, merkittävimmät vaikutukset, muutosten vaikutusmekanismit sekä arviot kustannuksista ja hyödyistä kuvattu riittävällä tavalla (kotitaloudet, yritykset, julkinen talous, kansantalous). Lausunnossa arvioidaan myös sitä, ovatko hallituksen esityksen perustelut kestäviä ja läpinäkyviä tietopohjan näkökulmasta.

Keskeiset arvioitavat asiat

  • Onko tunnistettu keskeiset kustannus- ja hyötyerät?
  • Onko kuvattu kustannusten ja hyötyjen kohdistuminen?
  • Onko kuvattu keskeiset vaikutusmekanismit ja -kanavat?
  • Onko esitetty kustannusten ja hyötyjen suuruusluokka?
  • Onko esitetty mitä epävarmuustekijöitä arvioon liittyy?

Lausunnot

Lausunto kuluttajaluotot OM 1.11.2018
1.11.2018 | PDF, 240 kt
Lausunto konkurssilaista 16.10.2018
16.10.2018 | PDF, 228 kt