Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Näin arviointineuvosto arvioi esitysluonnoksia

Lainsäädännön arviointineuvosto antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista. Arviointineuvosto valitsee arvioitavat esitykset itse. Hallituksen esityksen valmistelusta vastaava ministeriö lähettää arvioitavaksi valitun hallituksen esitysluonnoksen neuvostolle. Arviointineuvoston käsittelyaika on noin neljä viikkoa. Lausunnot ovat julkisia ja arviointineuvosto seuraa lausunnoissa annettujen suositusten noudattamista. 

1. Esityksen valinta arvioitavaksi 

Arviointineuvosto valitsee arvioitavat esitykset itse. Arviointineuvoston sihteeristö on sähköpostitse yhteydessä ministeriön valmistelijaan esitysluonnoksen valinnasta heti arviointineuvoston päätöksen jälkeen. Ajantasainen luettelo arvioitavaksi valituista esityksistä sekä toimintaohjeet esitysluonnoksen toimittamiseksi arviointineuvostolle löytyvät arviointineuvoston verkkosivuilta.

2. Valmistelun seuranta

Säädöshankkeesta ja sen vaikutusarvioinneista voidaan pitää alustava esittely arviointineuvoston kokouksessa. Alustava esittely pidetään pääsääntöisesti vain sellaisista esityksistä, jotka ovat erityisen laajoja tai vaikutuksiltaan kauaskantoisia. Useimmissa tapauksissa arvioitavaksi valittuihin hallituksen esitysluonnoksiin ehditään kuitenkin perehtyä vasta niiden saapuessa neuvostolle lausuttavaksi.

3. Esitysluonnos saapuu arvioitavaksi

Hallituksen esityksen valmistelusta vastaava ministeriö lähettää arvioitavaksi valitun hallituksen esitysluonnoksen valtioneuvoston kanslian kirjaamoon ([email protected]) ja neuvoston sihteeristölle ([email protected], [email protected], [email protected]). Arvioitavaksi toimitettavan esitysluonnoksen tulee olla mahdollisimman valmis versio, johon on tehty lausuntokierroksen myötä tarvittavat muokkaukset. Arvioitavaksi toimitettu esitysluonnos on julkinen. 

4. Lausunnon valmistelu

Lausunnon valmistelusta vastaava arviointineuvoston sihteeri esittelee lausuntoluonnoksen arviointineuvoston kokouksessa tai kirjallisessa menettelyssä. Arviointineuvosto kommentoi lausuntoluonnosta ja tekee siihen tarvittavia muutoksia. Lausunnot pyritään valmistelemaan 4 viikon sisällä siitä, kun ministeriö on lähettänyt esitysluonnoksen arvioitavaksi. Käsittelyaika on tapauskohtainen ja riippuu esityksen laajuudesta ja arviointineuvoston työtilanteesta.

5. Lausunnon hyväksyminen

Lausunto hyväksytään esittelystä arviointineuvoston kokouksessa tai kirjallisessa menettelyssä. 

6. Lausunnon julkaisu

Lausunto toimitetaan valmistelevalle ministeriölle tiedoksi vuorokautta ennen julkistamista. Valmis lausunto ja siihen liittyvä lyhyt uutisteksti julkaistaan arviointineuvoston verkkosivuilla. Arviointineuvoston lausunnot ovat julkisia. Lausuntojen tiivistelmät ja uutiset julkaistaan myös ruotsiksi. 

7. Jälkiseuranta

Lainsäädännön arviointineuvosto seuraa, miten sen lausumat on huomioitu eduskunnalle annetuissa hallituksen esityksissä. Lausuntojen vaikuttavuudesta tehdään yhteenvetoja arviointineuvoston vuosikatsauksissa. Eduskunnan pyynnöstä arviointineuvosto voi myös antaa erillisen lausunnon siitä, miten arviointineuvoston lausunto on huomioitu lopullisessa hallituksen esityksessä.