Termineuvonta ja sanastotyö

Valtioneuvoston kanslia tarjoaa maksutonta valtionhallinnon termejä koskevaa neuvontaa. Termineuvonnasta voi kysyä esimerkiksi, mitä on säännös ruotsiksi, valtioneuvoston ohjesääntö englanniksi, pääministeri ranskaksi tai valtioneuvosto venäjäksi.

Ota yhteyttä termineuvontaan sähköpostitse:
termineuvonta.vnk(at)gov.fi

Terminologinen sanastotyö

Terminologinen sanastotyö tarkoittaa sitä, että määritellään erikoisalojen, kuten vero-oikeuden tai koulutuspolitiikan käsitteitä ja sovitaan, mitä termejä käsitteistä on suositettavaa käyttää eri kielillä. Sanastotyön tavoitteena on parantaa viestinnän laatua varmistamalla, että samoista asioista puhutaan samoilla nimityksillä.

Valtionhallinnon sanastotyö auttaa eri hallinnonalojen virkamiehiä ymmärtämään toistensa viestejä entistä paremmin ja kääntäjiä valitsemaan käännöksiinsä sopivimmat termit.

Sanastotyön tuloksia ja menetelmiä hyödynnetään myös silloin, kun tuotetaan sisältöä erilaisiin tietojärjestelmiin (esim. terveydenhuollon asiakastietorekistereihin) ja kun kehitetään ontologioihin perustuvaa tiedonhakua.

Esimerkki sanastotyön tuloksista

termi suomeksi: virkasuhde
määritelmä: julkisoikeudellinen palvelussuhde, joka syntyy, kun henkilö nimitetään virkaan tai hoitamaan muuta julkisten tehtävien kokonaisuutta

termi ruotsiksi: tjänsteförhållande

termi englanniksi: public-service employment relationship

Yhteystiedot

Kysymykset termeistä ja sanastoista

puhelinpalvelu Kieli- ja termineuvonta
valtioneuvoston kanslia, Valtioneuvoston hallintoyksikkö / VNHY, Käännös- ja kielitoimiala, Kielipalvelujen tukiyksikkö 0295160528  

Ruotsin kieltä koskevat kysymykset

Diana Nyberg, tietoasiantuntija 
valtioneuvoston kanslia, Valtioneuvoston hallintoyksikkö / VNHY, Käännös- ja kielitoimiala, Kielipalvelujen tukiyksikkö 0295160293