Valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunta

Valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunta toimii koordinoivana elimenä valtion viranomaisten ruotsin kielen käyttöä koskevissa kysymyksissä. Lautakunnan tehtävänä on edistää Suomessa käytettävän laki- ja hallintoruotsin selkeyttä ja ymmärrettävyyttä.

Kielilautakunnan työskentelyssä korostetaan valtion viranomaisten ruotsin kielen käytön, erityisesti lakikielen yhtenäistämistä. Lautakunnan tehtävänä on muun muassa yhtenäistää käännös- ja tarkastustoimintaa erityisesti kysymyksissä, jotka koskevat käypiä ilmaisuja, termejä, lakiteknisiä ratkaisuja, kirjoitusohjeita ja tyyliseikkoja. Tärkeimpiä työskentelymenetelmiä ovat ohjeiden ja suositusten julkaiseminen sekä seminaarien järjestäminen.

Svenskt lagspråk i Finland

Svenskt lagspråk i Finland (Slaf) on lautakunnan julkaisema ruotsinkielistä lakikieltä käsittelevä käsikirja kääntäjille, laintarkastajille ja lainvalmistelijoille. Vuoden 2017 uudistettu painos käsikirjasta julkaistiin valtioneuvoston kanslian julkaisusarjassa ohjeen muodossa. Ohjeen ensisijaisena kohderyhmänä on valtionhallinto, mutta Slaf on hyödyllinen työväline myös muille lakikielen parissa työskenteleville.

Palautetta voi lähettää osoitteeseen [email protected]
 

Slaf 2017

Ruotsin kielen lautakunnan historiaa

Valtioneuvosto asetti vuonna 1960 lautakunnan, jonka tehtävänä oli "harkita toimenpiteitä kielellisen epätäsmällisyyden ja kankeuden poistamiseksi ruotsin kielelle tehtävistä käännöksistä sekä yhtenäistää yleisissä asiakirjoissa käytettävää ruotsin kieltä."

Lautakunnan jäsenet valittiin määräämättömäksi ajaksi, eikä tehtävistä ja toiminnasta annettu tarkempia määräyksiä.

Vuodesta 1989 lähtien valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunta on kokoontunut säännöllisesti, hoitaen sille määrättyjä tehtäviä säädettyjä työtapoja noudattaen. Lautakunnan toiminta perustuu nykyisin ruotsin kielen lautakunnasta annettuun valtioneuvoston asetukseen (112/2017).

Språkråd-lehti

Språkråd-lehti

Valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnan julkaisema lehti Språkråd sisältää artikkeleita ajankohtaisista säädöskieleen liittyvistä kysymyksistä sekä lautakunnan termisuosituksia ja muuta säädöskieleen liittyvää tietoa. Språkråd-lehti ilmestyy verkossa.

Lue Språkråd-lehteä ruotsiksi