Valtion omistajaohjaus

Valtio omistaa suomalaisia yhtiöitä. Omistajaohjaus tarkoittaa valtion yhtiöomistusten vastuullista ja ammattimaista hoitamista. Sillä tavoitellaan omistaja-arvon pitkäaikaista kasvua.

Omistajaohjaus perustuu osakeyhtiölakiin ja hyvään hallintotapaan. Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto kehittää ja koordinoi koko toimintoa valtioneuvoston laajuisesti.

Seuraa somessa

Omistajapolitiikka ja -ohjaus

Omistajapolitiikka ja -ohjaus

Valtion omistajapolitiikkaa ja omistajaohjauksen toimintaa normittavat lainsäädäntö, valtioneuvoston päätökset ja hyvä hallintotapa.

Omistajapolitiikka