Valtion omistajaohjaus

Valtio omistaa suomalaisia yhtiöitä. Omistajaohjaus tarkoittaa valtion yhtiöomistusten vastuullista ja ammattimaista hoitamista. Sillä tavoitellaan omistaja-arvon pitkäaikaista kasvua.

Omistajaohjaus perustuu osakeyhtiölakiin ja hyvään hallintotapaan. Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto kehittää ja koordinoi koko toimintoa valtioneuvoston laajuisesti.

Ajankohtaista

Valtio siirtää SSAB-osakkeet Solidiumista valtioneuvoston kanslian suoraan omistukseen

14.9.2021 11.54
VNK
Valtion täysin omistama erityistehtäväyhtiö Solidium Oy omistaa 6,3 prosenttia teräsyhtiö SSAB AB:n osakkeista ja 8,0 prosenttia äänivallasta. Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi kokouksessaan 14.9.2021 SSAB:n osakkeiden siirtämistä Solidium Oy:stä valtion suoraan omistukseen, sekä SSAB:n omistukseen liittyvää valtion strategisen intressin määritelmää. Omistus siirretään valtion suoraan omistukseen ja valtioneuvoston kanslian omistajaohjaukseen pääoman palautuksena.

Valtioneuvoston kanslialle valtuudet myöntää pääomalaina Finavia Oyj:lle

2.9.2021 13.53
VNK
Valtioneuvoston yleisistunto on tänään myöntänyt valtioneuvoston kanslialle valtuudet rahoittaa lentoasemayhtiö Finavia Oyj:tä noin 33 miljoonan euron suuruisella pääomalainalla. Pääomalaina kuuluu valtio-omistajan toimenpiteisiin yhtiön rahoitusaseman turvaamiseksi, ja laina nostetaan myöhemmin sovittavana ajankohtana.

Seuraa somessa