Valtion omistajaohjaus

Valtion omistajaohjaus

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto valmistelee ja toimeenpanee valtion omistajapolitiikkaa sekä vastaa valtion yhtiöomistuksien hoidosta.

Osaston yhteystiedot

Omistuksen arvo