Valtion omistajaohjaus

Valtio omistaa suomalaisia yhtiöitä. Omistajaohjaus tarkoittaa valtion yhtiöomistusten vastuullista ja ammattimaista hoitamista. Sillä tavoitellaan omistaja-arvon pitkäaikaista kasvua.

Omistajaohjaus perustuu osakeyhtiölakiin ja hyvään hallintotapaan. Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto kehittää ja koordinoi koko toimintoa valtioneuvoston laajuisesti.

Ajankohtaista

Suomi vauhdittaa vetytaloutta: Gasgrid perustaa vedyn siirtoyhtiön

22.6.2022 16.16
TEM VM VNK
Suomeen perustetaan kansallinen vetyverkko. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on tänään puoltanut valtion kokonaan omistaman Gasgrid Finland Oy:n toimialan laajentamista konsernitasolla vedyn siirtoinfrastruktuuriin ja siihen liittyvän vetymarkkinan kehittämiseen Suomessa.

Lähes kaikki valtionyhtiöt palkitsevat johtoa ja henkilöstöä vastuullisuudesta

13.6.2022 13.07
VNK
Valtio-omisteisista yhtiöistä 90 prosentilla on palkitsemisohjelmissaan mukana yritysvastuuseen liittyviä tavoitteita. Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston kyselyn mukaan yritysvastuukannustimet muodostavat noin neljänneksen yritysten kokonaispalkitsemisesta. Eniten tavoitellaan päästöjen pienentämistä ja henkilöstön tyytyväisyyttä.

Seuraa somessa