Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtion omistuksen jakautuminen

Valtion yhtiöomistukset jaotellaan omistuksen perusteen mukaisesti, joita ovat finanssi-intressi, strateginen intressi ja erityistehtävä.

Finanssi-intressi tarkoittaa, että valtiolla on omistajana ainoastaan tai lähes yksinomaan vahva sijoittajaintressi.

Strategisessa intressissä yhtiöön liittyy sijoittajaintressin lisäksi intressejä, joiden vuoksi valtion on syytä pysyä toistaiseksi vahvana omistajana.

Erityistehtävä tarkoittaa, että yhtiöllä on valtion määrittelemä elinkeino-, yhteiskunta- tai muu poliittinen tehtävä taikka jokin muu erityisrooli.

Enemmistö- ja vähemmistöomisteiset yhtiöt

Valtioenemmistöisellä yhtiöllä tarkoitetaan yhtiötä, jossa valtio-omistajalla on enemmistö äänivallasta. 

Vähemmistöomisteisia yhtiöitä ovat ne yhtiöt, joissa valtion omistusosuus yhtiön osakekannasta ja omistuksen tuottama äänivalta ovat vähemmän kuin 50 prosenttia.

Solidium

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidiumin osakesalkussa on kaksitoista pörssilistattua yhtiötä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana.

Solidium

Valtion yhtiöomistuksen jakautuminen toimialoittain 2022

 

Tilanne vuoden 2022 lopussa. Pörssiyhtiöiden osalta markkina-arvo, listaamattomien yhtiöiden osalta omistajaohjauksen tekemä arvonmääritys.

Avaintunnuslukuja 2022

  • Salkun arvo 41 mrd. € 
  • Liikevaihto 144 mrd. €
  • Investoinnit 6,7 mrd. €
  • Liikevoitto 12,1 mrd. €
  • Verojalanjälki 9,0 mrd. €
  • Henkilöstö 299 000

Omistusmuutokset ja tulot

Muutokset valtion yhtiöomistuksessa voivat olla yhtiöiden omistuspohjan laajentamista tai valtion omistusosuuksien lisäämistä. Valtion saamat tulot yhtiöomistuksesta koostuvat pääosin osinko- ja myyntituloista.

Valtion saamat tulot

Valtion saama omaisuustulo kassaperusteisesti, milj. euroa 2016 - 2021

Kuvaajassa vuosilta 2016 - 2021 valtion saamat tulot kassaperusteisesti, miljoonina euroina jaoteltuna valtion suoraan pörssiomistukseen, erityistehtäväyhtiöihin, Solidiumin maksamiin osinkoihin sekä pääomanpalautukseen, listaamattomiin kaupallisesti toimiviin yhtiöihin ja osakemyyntiin.

Muutokset valtion yhtiöomistuksessa