Enemmistöomisteiset ja vähemmistöomisteiset yhtiöt

Taulukossa on lueteltu merkittävimmät enemmistöomisteiset ja vähemmistöomisteiset yhtiöt sekä niiden liikevaihto ja henkilöstön määrä, valtion omistusosuus ja hallinnoiva ministeriö

Merkittävät enemmistöomisteiset ja vähemmistöomisteiset yhtiöt 7.1.2019

 

Enemmistöomisteiset yhtiöt

Toimiala

Liikevaihto 2017

 

Milj. €

Henkilöstö 2017

Nyk. valtion osuus osake-pääomasta

%

Hallinnoiva ministeriö

 

A-Kruunu Oy

asuntojen vuokraus

3,6

8

100,0

YM

 

Alko Oy

alkoholijuomien vähittäismyynti

1 174,8

1 870

100,0

STM

 

Arctia Oy

jäänmurto-, monitoimialus-
ja yhteysaluspalvelut

48,9

268

100,0

VNK

 

OHY Arsenal Oy 1)

omaisuudenhoitoyhtiö

-

-

100,0

VM

 

Boreal Kasvinjalostus Oy

viljelykasvien jalostus ja markkinointi

9,5

70

60,8

VNK

 

Business Finland Oy

neuvonta-, palvelu-, tiedotus-, tutkimusrahoitus- sekä julkaisutoiminta

..

..

100,0

TEM

 

Cinia Oy

tietoliikenne- ja verkkopalvelut

40,6

231

77,5

LVM

 

CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy

tieteelliseen ja tekniseen laskentaan liittyvä atk-palvelu

40,5

310

100,0

OKM

 

Finavia Oyj

lentoasemaverkosto ja lennonvarmistusjärjestelmä

373,6

2 172

100,0

VNK

 

Fingrid Oyj

sähkön voimansiirtopalvelu

672,0

352

53,1

VM

 

Finnair Oyj

lentoliikenne

2 568,4

5 918

55,8

VNK

 

Finnpilot Pilotage Oy

luotsauspalvelut

38,1

315

100,0

VNK

 

Finnvera Oyj

erityisrahoituslaitos

..

367

100,0

TEM

 

Fortum Oyj

energiantuotanto

4 520,0

8 785

50,8

VNK

 

Gasonia Oy*

energialiiketoiminta

..

..

99,0

VNK

 

Gasum Oy

maakaasun tukkukauppa

925,0

409

100,0**

VNK

 

Governia-konserni Oy

sijoitusyhtiö

44,8

0

100,0

VNK

 

Hansel Oy

hankintakeskus

10,4

83

100,0

VM

 

HAUS Kehittämiskeskus Oy

täydennyskoulutus ja kehittämispalvelut

6,0

30

100,0

VM

 

ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana Oy

Atk-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi

..

5

100,0

VM

 

Kemijoki Oy

energian tuotanto

42,4

36

50,1

VNK

 

Leijona Catering Oy

ravitsemispalvelut

71,0

442

100,0

VNK

 

Motiva Oy

tehokkaan energiankäytön edistäminen

6,2

58

100,0

VNK

 

Neste Oyj

öljyn jalostus

13 217,0

5 297

44,7

VNK

 

Nordic Morning Group Oyj

graafinen teollisuus

93,4

548

100,0

VNK

 

Patria Oyj

puolustusvälineteollisuus

467,7

2 762

50,1

VNK

 

Posti Group Oyj

postipalvelut

1 647,0

16 932

100,0

VNK

 

Solidium Oy

sijoitusyhtiö

..

11

100,0

VNK

 

SoteDigi Oy

sosiaali- ja terveydenhuoltoalan digitaaliset ratkaisut

..

..

100,0

VM

 

STUK International Oy

ydinenergian ja säteilyn asiantuntijapalvelut

0,6

1

100,0

STM

 

Suomen Erillisverkot Oy

teleliikenne

93,2

318

100,0

VNK

 

Suomen Lauttaliikenne Oy

lauttaliiketoiminta

51,6

309

100,0

VNK

 

Suomen Malmijalostus Oy

kaivos- ja akkutoimiala

..

..

100,0

TEM

 

Suomen Rahapaja Oy

metalliteollisuus

85,0

169

100,0

VNK

 

Suomen Teollisuussijoitus Oy

pääomasijoitustoiminta

..

32

100,0

TEM

 

Suomen Viljava Oy

viljan käsittely- ja varastointipalvelut

16,7

62

100,0

VNK

 

Tapio Oy

metsätaloutta palveleva toiminta

9,8

57

100.0

VNK

 

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Tekniikan tutkimus ja kehittäminen

153,2

1 919

100,0

TEM

 

Teollisen yhteistyön rahasto Oy (Finnfund)

erityisrahoituslaitos

..

76

93,4

UM

 

Tietokarhu Oy

verohallinnon tietotekniset palvelut

29,1

160

20,0 2)

VM

 

Traffic Management Finland Oy

liikenteenohjaus

..

..

100,0

LVM

 

Valtion kehitysyhtiö Vake Oy

Omaisuudenhoitotoiminta

198,0

0

100,0

VNK

 

Vapo Oy

turve- ja puuteollisuus

392,1

776

50,1

VNK

 

Veikkaus Oy

veikkaus- ja arpajaistoiminta

3 230,9

2 039

100,0

VNK

 

VR-Yhtymä Oy

rautatieliikenne

1 251,5

7 540

100,0

VNK

 

Yleisradio Oy

yleisradiotoiminta

472,3

2 786

99,9

LVM

 

(46)

 

 

 

 

 

 

 

Vähemmistöomisteiset yhtiöt

Toimiala

Liikevaihto 2017

 

Milj. €

Henkilöstö 2017

Nyk. valtion osuus osake-pääomasta

%

Hallinnoiva taho

Altia Oyj

alkoholijuomien tuotanto ja tukkumyynti

359,0

762

36,2

VNK

Elisa Oyj

puhelinliikenne

1 787

4 614

10,0

Solidium

Hevosopisto Oy

hevosalan koulutus

7,2

79

25,0

OKM

Kemira Oyj

kemianteollisuus

2 486

4 781

16,7

Solidium

Konecranes Oyj

konevalmistaja

3 136

15 519

3,2

Solidium

Kuntarahoitus Oyj

luottolaitos

204,1

134

16,0

YM

Metso Oyj

metalliteollisuus

2 706

11 703

14,9

Solidium

Nokia Oyj

tietoliikenneala

23 223

102 761

3,3

Solidium

Outokumpu Oyj

metallit ja teknologia

6 363

10 485

24,0

Solidium

Outotec Oyj

mineraalien- ja metallien jalostusteknologia

1 139

4 149

14,9

Solidium

Sampo Oyj

pankki- ja vakuutustoiminta

..

9 364

10,1

Solidium

SSAB AB

metalliteollisuus

5 800

15 000

13,5

Solidium

Stora Enso Oyj

metsäteollisuus

10 045

26 206

10,7

Solidium

Suomen Ilmailuopisto Oy

ilmailualan koulutus

9,5

41

49,5

VNK

Suomen siemenperuna-
keskus Oy

perunalajikkeiden ylläpito, tuotanto ja markkinointi

3,2

14

22,0

VNK

Suomen yliopistokiinteistöt Oy

kiinteistöt

150,9

36

33,3

VM

Tieto Oyj

informaatioteknologiapalvelut

1 543

13 889

10,0

Solidium

Valmet Oyj

paperi- sellu- ja energiateknologia

3 159

12 208

11,1

Solidium

(18)

 

 

 

 

 

  1. selvitystilassa                                
  2. osuus äänivallasta 80 %                 
  3. milj. SEK
    ** Gasonia Oy (valtion täysin omistama erityistehtäväyhtiö) 73,5 % A-osakkeista (49,8 % äänistä), Suomen valtio 26,5 % A-osakkeista ja 100 % K-osakkeista (50,2 % äänistä)
    ..  tietoja ei käytettävissä